Irodalomjegyzék

iDevice ikon Irodalomjegyzék

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Alberti, Leo Battista (1997) (1436): A festészetről. (ford. Hajnóczi G.) Budapest: Hajnóczi Kiadó.
Alekseychuk, Larisa &
Leonid Alekseychuk (2001):
IT HURTS. Analytical screening. (trans .Leonid Alekseychuk) http://koreanfilm.org/ithurts.html
Allen, Richard (1999) (1993): Reprezentáció, illúzió és a film. (ford. Mánfai Alice) Metropolis (1998/4-1999/1), 49-65
Alpers, Sevtlana (1983) (2000): Hű képet alkotni. Holland művészet a 17. században. (Ford. Várady Sz.) Budapest: Corvina.
Arnheim, Rudolf (1979) (1974): A vizuális élmény. Az alkotó látás pszichológiája. (ford. Szili György és Tellér Gyula). Budapest, Gondolat.
B
Babarczy Eszter (1991): A kertekről. Nappali Ház 12: 9-16.
Bacsó Béla, szerk. (2002): Fenomén és mű. Fenomenológia és esztétika. Budapest, Kijárat.
Bacsó Béla, szerk. (1997): Kép, fenomén, valóság. Budapest, Kijárat Kiadó.
Bailey, Derek (1992): Improvisation. Its nature and practice in music. DA Capo Press.
Bal, Mieke (1998) (1991): Látvány és narratíva egyensúlya. (ford. Hartvig Gabriella) In. Narratívák I. Képleírás, képi elbeszélés. 155-183.
Bazin, André (1995) (1958): A fénykép ontológiája. (ford. Baróti Dénes) In: Mi a film. Budapest, Osiris. 16-23.
Bätschmann, Oskar (1998) (1992): Bevezetés a művészettörténeti hermeneutikába. Képek elemzése. Budapest, Corvina.
Bell, Julian (1998): What is painting? Representation and modern art. London, Thames & Hudson.
Belting, Hans (2003) (2001): Test-kép-médium. In: Kép-antropológia. Képtudományi vázlatok. (ford. Kelemen Péter) Budapest, Kijárat. 13-66.
Benjamin, Walter (1969) (1936): A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában. (Kurucz Andrea fordítását átdolgozta Mélyi József) In: Kommentár és prófécia. Budapest, Európa. 301-334. http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html
Benjamin, Walter (1980): A kószáló. In: Angelus Novus. Budapest, Magyar Helikon.
Bernáth Árpád (1978): Arisztotelész poétikája és magyar fordítása. ItK 83(5-6), 648-653.
Bird, Charles (1976): Poetry in the Mande: Its Form and Meaning. Poetics 5: 89-100.
Berlyne, D.E. (1971): Aesthetics of psychobiology. New York: Appleton-Century-Vrofts.
Block, N. (2002): How Not to Find the Neural Correlate of Consciousness, Intellectica 31, 125-136.
Blumenberg, Hans (1996) (1986): A természet utánzása. (ford. V. Horváth Károly) In: Kép, fenomén, valóság. 191-219.
Boehm, Gottfried (2005) (1988-2004): Paul Cézanne: Montagne Sainte-Victoire. Válogatott művészeti írások. (ford. Csobó Péter és mások) Budapest: Kijárat.
Boehm, Gottfried (1997) (1980): A képi értelem és az érzékszervek. (ford. Poprády Judit.) In: Kép, fenomén, valóság. 242-253.
Boehm, Gottfried (1996) (1981): A művészet tapasztalata mint az esztétika kihívása. (ford. Schein Gábor) Enigma 3 (1996), 65-76.
Boehm, Gottfried (1993) (1978): A kép hermeneutikájához. (ford. Eifert Anna) Atheneum 1 (1993/4), 87-111.
Bordwell, David (2005): Figures traced in light. Berkeley/Los Angeles, University of California Press.
Bordwell, David (1996) (1985): Elbeszélés a játékfilmben. (ford. Pócsik Andrea) Budapest, Magyar Filmintézet.
Boselie, Frank (1997) (1991): Érvek az esztétika központi fogalmaként definiált prototipikusság ellen. (ford. Thuma Orsolya) In: Farkas András (szerk.): Vizuális művészetek pszichológiája 2. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 119-130.
Edmund Burke (2008) (1757): Filozófiai vizsgálódás a fenségesről és a szépről való ideáink eredetét illetően. (ford. Fogarasi György) Budapest, Magvető.
C
Carello, Claudia, Jeffrey . Wagman,
Michael T. Turvey (2005):
Acoustic Specification of Object Properties. In: Anderson, J. D. & B. Anderson (eds.): Moving Image Theory: Ecological Considerations. Carbondale, Southern Illinois UP. 79-104.
Carroll, Noël. (1996): On Film metaphor. In: Theorizing the moving image. Cambridge, Cambridge UP. 212-223.
Cassirer, Ernst (1977-82) (1923-29): Philosophie der symbolischen Formen. (Band 1: Die Sprache, 1923; Band 2: Das mythische Denken, 1925; Band 3: Phänomenologie der Erkenntnis, 1929) Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Cavell, Stanley (1995) (1969): Dekomponált zene (Ford. Beck András) Jelenkor (1999/5), 465-483.
Chastel, André (1984) (1978): Fabulák, formák, figurák. Válogatott tanulmányok. (ford. Görög Lívia) Budapest, Gondolat.
Coe, Katherine (2003): Visual art as adaptation. The ancestress-hypothesis. New York, Rutgers UP. 76-77.
Coleridge, Samuel Taylor (1985) (1817): Biographia literaria, or, Biographical sketches of my literary life and opinions. Edited and annotated by James Engell, Walter Jackson Bate. Princeton, Princeton UP.
Cupchik, Gerald C. (1997) (1992): Az érzékeléstől az alkotásig, az esztétikai folyamat többszintű elemzése. (ford. Farkas András) In: Farkas András (szerk.): Vizuális művészetek pszichológiája 1. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 73-92.
Currie, Gregory (2004): The Representational Revolution. Journal of Aesthetics and Art Criticism 62: 120-128.
CS
Csíkszentmihályi Mihály (2001) (2001): Flow - Az áramlat. A tökéletes élmény pszichológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó.
Csíkszentmihályi Mihály (2007) (1997): A fejlődés útjai. A harmadik évezred pszichológiája. A flow folytatása. (ford. Buda Júlia) Budapest, Nyitott Könyvműhely.
D
d`Amico, Roberto (1984): Text and Context. In: John Fekete (ed.): The structural allegory. Reconstructive encounters with the new French though.. Minneapolis, University of Minnesota Press. 164-181.
de Man, Paul. (1999) (1979): Az olvasás allegóriái. (ford. Fogarasi György) Szeged, Ictus/JATE Kiadó.
De Sousa, Robert. (2004): Is Art an Adaptation? Prospects for an Evolutionary Perspective on Beauty. Journal of Aesthetics and Art Criticism 65: 109-118.
Delanda, Manuel (2002): Intensive science and virtual philosophy. London/New York, Coninuum Books.
Derrida, Jacques (2008) (1967): A Cogitio és bolondság története. (ford. Gángó Gábor) Világoság (2008/7-8), 29-57.
Dissanayake, Ellen (1988): What is Art for? Seattle/London: University of Washington Press.
E
Eisenstein, Szergej Mihailovics (1998a)
(1929):
A filmforma dialektikus megközelítése. In: Eisenstein válogatott írások. (ford. Berkes I.) Budapest, Áron Kiadó. 115-132.
Eisenstein, Szergej Mihailovics (1998)
(1946-47):
A színről szóló befejezetlen tanulmányból. A Rettegett Iván című f.ilm. In: Eisenstein válogatott írások. (ford. Berkes I.) Budapest: Áron Kiadó. 281-290.
Eliade, Mirceu (1987) (1957): A szent és a profán. (ford. Berényi G.) Budapest, Európa.
Elster, John (1995): A társadalom fogaskerekei. Budapest, Osiris.
F
Finnegan, Ruth (1992): Oral traditions and the verbal arts. New York, Routledge.
Finnegan, Ruth (1977): Oral poetry. Its nature, significance and social context. Cambridge: Cambridge UP.
Florián Szabó István (1995): Bacon kockája. Enigma (1995/3), 20-24.
Flusser, Villém (1990): Nachgeschichten. Düsseldorf, Bollman Verlag. Magyarul részletek: A filmezés gesztusa. (ford. Tillman J. A.) 2000 (1992/2), 60-61.
Focillon, Henri (1982) (1943): A román díszítés. (ford. Vajda A.) In: A formák élete. A nyugati művészet. Budapest, Gondolat.
Foucault, Michel (2004) (1961): A bolondság története. (ford. Sújtó László) Budapest, Atlantisz.
Foucault, Michel (2008) (1972): A testem, e papír, e tűz. (ford. Gángó Gábor) Világosság (2008/7-8), 59-75.
Fried, Michael (1995) (1967): Művészet és tárgyiság. (ford. Széchenyi Áágnes. és Angyalosi Gergely) Enigma (1995/2), 62-83.
G
Gángó Gábor (2008): Kétely es reflexió: Descartes bolondjáról Foucault és Derrida vitája után. Világosság (2008/7-8), 1-25.
Gamboni, Dario (2002): Potential images. Ambighuity and indeterminacy in Modern Art. London, Reaktion Books.
Gehlen, Arnold (1986) (1965): Kor-képek. (ford. Bendl J.) Budapest, Gondolat.
Gibson, J. J. (1979): The Ecological Approach to Visual Perception. Boston, Houghton Mifflin.
Gilbert, Margaret (1988): "Rationality, Coordination, and Convention", Synthese 84: 1-21.
Goodman, Nelson (2003) (1968): Az újraalkotott valóságról és a képek hangjairól. (ford. Habermann M. G.) In: Horányi Özséb (szerk.): A sokarcú kép. Válogatott tanulmányok a képek logikájáról. Budapest, Typotex,
Gould, Jay (1990) (1978): A panda hüvelykujja. Budapest, Európa
Grodal, Torben (2004) (1997): Megismerés, érzelem, az agyműködés folyamatai és a narráció. (ford. Kis Anna.) In: Vajdovich Györgyi (szerk.): A kortárs filmelmélet útjai. Budapest, Palatinus. 402-441.
Groupe m (1992): Traité du signe visuelle. Pour une rhétorique de l'image. Paris, Seuil.
H
Hauser Arnold (1980) (1964): A modern művészet és az irodalom eredete a manierizmus fejlődése és a reneszánsz válsága óta. (fordította Görög Lívia) Budapest, Gondolat.
Hochberg, Julian (1997) (1979): Egy és más a festmények mibenlétéről. (ford. Kelemen Á. és Major J.) In: Farkas A. (szerk.): Vizuális művészetek pszichológiája 1. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.
I
Imdahl, Max (2003) (1988): Giotto. (ford. Kerekes Anna) Budapest, Kijárat.
Imdahl, Max (1997) (1981): Ikonika. (ford. Hegyessy Mária.) In: Kép, fenomén, valóság. 254-273.
Imdahl, Max (1993) (1979): Gondolatok a kép identitásáról. (ford. Babarczy Eszter) Atheneum 1 (1993/4), 112-131
J
Jay, Martin (1993): The downcast eyes: the denigration of vision in Twentieth Century French thought. Berkeley/Los Angeles, University of California Press.
Johnson, Samuel (1791) (1775): Journey to the Western Islands of Scotland. London, A. Strahan and T. Cadell. http://www.archive.org/stream/journeytowestern00johnuoft#page/n3/mode/2up
Jonas, Hans (2002) (1954): A szem nemessége. (ford. Mennyes Csilla) In: Fenomén és mű. Fenomenológia és esztétika. 109-122.
Jones, Leroy (1985) (1963): A blues népe. Modern könyvtár. Budapest, Európa. 30-68.
K
Kaitz, M., Good, A., Rokem, A. M. &
Eidelman, A. I. (1987):
Mother's Recognition of their Newborns by Olfactory Cues. Developmental Psychobiology 20: 587-591.
Kant, Immanuel (2003) (1790): Az ítélőerő kritikája. (ford. Papp Zoltán) Budapest, Ictus. Javított kiadás.
Klee, Paul (1980) (1923): Pedagógiai vázlatkönyv. (ford. Karátson Gábor) Budapest, Corvina.
Korsmeyer, Caroline (1999): Making sense of taste. Food and philosophy. Ithaca, Cornell UP.
Krüger, Peter (1998): Bevezetés a művészettörténeti elbeszéléskutatásba: a festészet és a költészet határai. (ford. Rózsahegyi Ervin) In: Narratívák I. Képelemzés és képi leírás. 95-117.
L
Labno, Jeannie (2008) (2009): Reneszánsz. (ford. Béresi Csilla) Budapest, Scolar Kiadó.
Lakoff, George (1987): Women, fire and dangerous things. Chicago, Chicago UP.
Lakoff, George (1992) (1987): Néhány empirikus megjegyzés a fogalmak természetéről. Janus 9 (1992/1), 97-120.
Lessing, Gotthold Ephraim (1982): Laokoón vagy a festészet és a költészet határairól. (ford. Vajda György Mihály) In: Válogatott esztétikai írásai. Budapest, Gondolat. 191-284.
Livingstone, Margaret S. (1988) (1988): Művészet, illúzió és a látórendszer. Tudomány (1988/3), 58-65.
Livingstone, Margaret S. (2002): Vision and art: the biology of seeing. New York, Harry N. Abrams.
Lovejoy, Arthur (1936): The Great Chain of Being. A study of the history of an idea. Cambridge, Mass., Harvard UP.
M
Maquet, Jacques (2003) (1986): Az esztétikai tapasztalat. Miskolc, Csokonai Kiadó. 25-46.
Marin, Luis (2001) (1992): A reprezentáció kerete és néhány alakzata. (ford. Gábor Lívia) In: Házas Nikoletta (szerk.): Változó művészetfogalom. Budapest, Kijárat. 197-211.
Marin, Luis (1991) : Rupture énonciatives dans la representation picturale. In : Herman Parret (ed.) : Le sens et ses hétérogénéités. Paris: CRNS. 219-231.
Martindale, Colin (1997) (1988): Esztétika, pszichobiológia és megismerés. (ford. Farkas András) In: Farkas András (szerk.): Vizuális művészetek pszichológiája 1. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó.
Maynard, Patrick (1996): Perspective's Places. Journal of Aesthetics and Art Criticism 54: 23-40.
Merleau-Ponty, Merleau (2002) (1964): Szem és szellem. (ford. Vajdovics Györgyi és Moldvay Tamás) In: Fenomén és mű. Fenomenológia és esztétika. 54-78.
Merleau-Ponty, Merleau (1996) (1948): Cézanne kételye. (ford. Szabó Zsigmond) Enigma 16 (1996/3), 76-95.
Mérő László (1996): Mindenki másképp egyforma. Budapest, Tericum.
Mithen, Steven (1996): The prehistory of the mind. London, Thames and Hudson.
Montaigne, Michel de (1992-95)
(1581-1588):
Esszéi. (ford. Csordás Gábor) Pécs, Jelenkor Kiadó.
N
Neisser, Ulrich (1994): Multiple Systems: A New Approach to Cognitive Theory. European Journal of Cognitive Psychology 6 (3), 225-241.
P
Panofsky, Ervin (1984) (1927): A perspektíva mint szimbolikus forma. In: Beke László (szerk.): A jelentés a vizuális művészetekben. Budapest, Gondolat.170-198.
Parret, Herman (1988): Le sublime du quotidien. Amsterdam, Benjamins/Hadés.
Pascal, Blaise (1983): Gondolatok. (ford. Pődör László). Budapest, Gondolat.
id. Plinius (2001) (23-79): Természetrajz. Az ásványokról és a művészetekről. (Gesztelyi Tamás) Budapest, Enciklopédia.
Platón: Az Állam. (ford. Jánosy István) http://mek.niif.hu/03600/03629/03629.pdf
Polányi Mihály (1992): Mi a festmény? In: Nagy Emese és Újlaki Gábor (szerk.): Polányi Mihály filozófiai írásai. I-II. Budapest, Atlantisz. 202-218.
Poulet, Georges (1966): Les métamorphoses du Cercle. Paris, Plon.
Pszeudo-Longinosz (1965): A fenségről. (ford. Nagy Ferenc) Budapest, Akadémiai Kiadó.
Purcell, Jack (1999): Plato's Theory of Film. http://www.irfanerdogan.com/sinema/filmarticlesources.html
R
Raffman, Diana. (1995): On the Persistence of Phenomenology. In: Metzinger, T. (ed.): Conscious Experience. Schoningh. 293-308.
Ramachandran, Vilayanur S. &
William Hirstein (1999):
The Science of Art. Journal of Consciousness Studies 6 (6-7), 15-41.
Ramachandran, Vilayanur S. (2004): The Neurological Basis of Artistic Universals. https://notes.utk.edu/Bio/greenberg.nsf/0/7222777efe4b2d2885256e2c007d85f8?OpenDocument
Ramachandran, Vilayanur S. (2001): Sharpening Up " the Science of Art. Journal of Consciousness Studies 8 (1), 9-29.
Riegl, Alois (1998): Az ornamentika története. In: Beke László (sezrk.): Művészettörténeti tanulmányok. Budapest, Balassi Kiadó. 121-141.
Rónai András (2006): Zene és figyelem. Symposion (2006/0047-0049)
http://www.uh.hu/cikk.php
Ropars-Wulliemier, Marie-Claire (1981): Le texte divisé: esai sur l'écriture filmique. Paris, P.U.F.
Rosch, Eleonor & Llyod, B. B. eds. (1978): Cognition and categorization. Hillsdale, NJ., Erlbaum.
S
Sághy Miklós (2009): Makacs realizmus, avagy miféle fikció a (képi) valóság? Apertura (2009/tavasz). http://apertura.hu/2009/tavasz/saghy
Schelling, Thomas C. (1960): The strategy of conflict. Oxford, Oxford UP.
Sebeok, A. Thomas (1984): A művészet előzményei. Budapest, Akadémiai Kiadó.
Sperber, Dan & Deirdre Wilson (1986): Communication and cognition. Oxford, Basil Blackwell.
Sperber, Dan (2000 ) (1996): A kultúra magyarázata. (ford. Pléh Csaba) Budapest, Osiris.
Steiner, Wendy (2006) |1988): Narrativitás a festészetben. (ford. Milián Orsolya) In. Füzy Izabella - Török Ervin (szerk.): Vizuális és irodalmi narráció. Szeged.
Stock, Lorraine K.(1987): Making it' in the Merchant's Tale: Chaucer's signs of January's Fall. Semiotica.63 (1-2).
T
Tarnay László (2011): Az eredeti eszméje és az új médiumok. Apertura (2011/tavasz). http://apertura.hu/2011/tavasz/tarnay
Tarnay László & Pólya Tamás (2004): Specificity recognition and social cognition. Berne-Frankfurt a/M-New York-Oxford, Peter Lang.
Thévoz, M. (1994): Zoom arrière. Sur Les Ménines. Critique (563): 227-241.
Tinyanov, J. (1985) (1924): A versnyelv problémája. In: Az irodalmi tény. (ford. Könczöl Cs.) Budapest, Gondolat. 135-175.
Thomka Beáta, szerk. (1998): Narratívák I. Képleírás, képi elbeszélés. Budapest, Kijárat.
Turner, Frederick ((1999): An Ecopoetics of Beauty and Meaning. In: B. Crooke & F. Turner (eds.): Biopoetics: evolutionary explorations int he arts. Lexington, K.Y., ICUS. 119-137.
U
Ulmer, Gregory (1985): Applied garmmatology. Baltimore, John Hopkins UP
V
Virillo, Paul (1992): Az eltűnés esztétikája. Budapest, Balassi Kiadó.
Vincent van Gogh (1872-1890): The Letters. Van Gogh Museum, Amsterdam, http://www.vangoghletters.org/vg/quickguide.html?redirect
W
Weiss, Allen S. (1992): Mirroirs de l'infini. Paris, Seuil.
Winckelmann, Johan Joachim (1978): A belvederei Apollón leírása. (ford. Vajda György Mihály) In: Művészeti írások. Budapest, Helikon. 99-103.
Wollheim, Richard (1997) (1980): Valamiként-látás, benne-látás és a képi reprezentáció. (ford. Papp Zoltán) In: Kép, fenomén, valóság. 229-241.
Worringer, Wilhelm (1989): Absztrakció és beleérzés. Budapest, Gondolat.
Wölfflin, Heinrich (1969): Művészettörténeti alapfogalmak. (ford. Mándy Stefánia) Budapest, Corvina. 45-96.
Z
Zeki, Semir (1999): Inner visions: an exploration of art and the brain. Oxford, Oxford UP.