10. fejezet - Prezentációkészítés

A számítógép alkalmazásának egyik lehetséges területe, amikor a számítógépet mint segédeszközt hívjuk segítségül, annak érdekében, hogy előadásunk vagy ismertetőnk során elhangzottakat szöveges, grafikus vagy multimédiás információkkal támasszuk alá. Ilyen célra korábban elsősorban táblát, írásvetítőt, diavetítőt, képeket, sokszorosított papíranyagokat, esetleg videókat használtak. Mindezeket ma már kiválthatjuk egy számítógéppel és egy kivetítővel, projektorral. A számítógéppel előre elkészítve megtervezhetjük előadásunkat, elkészíthetjük fóliáinkat, diáinkat. Segédeszközként elsősorban a Microsoft PowerPoint programot tudjuk használni.

A PowerPoint a Microsoft Office irodai programcsomag része, mely tartalmazza még a Word szövegszerkesztő, az Excel táblázatkezelő, az Access adatbázis kezelő, valamint az Outlook csoportmunka támogató programot. A program segítségével előadásokat, cég- és termékismertetőket, bemutatókat, úgynevezett prezentációkat készíthetünk. Bemutatóinkat diaképekből állíthatjuk össze. Az így elkészített képeket projektor segítségével kivetíthetjük, bemutathatjuk számítógépünk képernyőjén. A diaképek szöveges tartalmát a Wordben tanult módszerekkel szerkeszthetjük és formázhatjuk. Lehetőségünk van diagramok, WordArt szövegek, képek, hanghatások és animációk alkalmazására, amellyel bemutatóinkat könnyen áttekinthetővé és látványosabbá tehetjük.

A PowerPointban történő bemutató készítés számos előnnyel bír a hagyományos eszközökkel szemben:

Aki azonban használt már táblát, dia- vagy írásvetítőt, az tudhatja, hogy a táblára írt szöveg a ritkább esetben használható fel a következő előadáson, az írásvetítőn pedig egyszerre jelenik meg a feltett fólia teljes szöveg. Ekkor a hallgatóság rögtön elkezdi jegyzetelni a teljes anyagot, s nem igazán figyel arra, amit az előadó ez idő alatt mond.

A prezentációs programok alkalmazásával csak akkor fognak a kivetítésen megjelenni a kívánt szövegek, amikor arra valóban szükségünk van, és a különböző speciális lehetőségekkel – gondoljunk a beúsztatott vagy animált megjelenítésre –, még a figyelmet is jobban fel lehet kelteni.

Ebben a fejezetben bemutatjuk, mire kell ügyelni a prezentáció készítése során, valamint röviden kitérünk a Microsoft PowerPoint használatára.

A prezentációkészítés általános elvei

A sikeres prezentáció alapja a felkészülés. Ezalatt értjük a bemutatásra kerülő témában való elmélyült ismereteket, az előadásunkhoz konkrétan kapcsolódó tényekben való jártasságot, és végül a prezentációra, mint szereplésre történő felkészülést.

A felkészülés első lépése az adatgyűjtés. Több információval kell rendelkeznünk, mint amennyit a hallgatóság elé kívánunk tárni, ezzel el tudjuk kerülni azt a kellemetlen helyzetet, hogy az előadást közben vagy azt követően feltett kérdésekre nem tudunk válaszolni. Ha kellő tudásanyag birtokában vagyunk, akkor következő lépésként tanuljuk azt, amiről beszélni fogunk. Ne feledkezzünk meg felkészülni a szereplésre sem, hiszen ez is fontos annyira, mint az ismeretekben való jártasság. Gyakorolnunk kel különböző stílus- és kifejezésmódokat, retorikai elemeket. Ügyelnünk kell gesztusainkra, arckifejezésünkre. Nem árt ismerni a hallgatóságok, hiszen őket szeretnénk megszólítani: mennyi idejük áll rendelkezésre; mennyire kell törekedni a száraz, csak a lényeg közlésére szolgáló bemutatóra, avagy lehet „show” elemeket is használni; számíthatunk-e kérdésekre; mennyire jártasak az adott témában. Mindezek birtokában eldönthetjük, mi a célunk a prezentációval: termékbemutatás vagy szakmai ismeretek továbbadása, oktatás vagy támogatok szerzése. [15]

A felkészülést követően nekiláthatunk a bemutató elkészítésének. El kell döntenünk, hogy mennyi diát kívánunk felhasználni, azokon milyen elemek legyenek állandóak. A szövegeket, táblázatokat, diagramokat érdemes elkészíteni külön, erre a célra szolgáló, ahonnan könnyedén áthelyezhetjük arra a diára, amelyikre szántunk.

Mielőtt azonban továbbmennénk nézzünk meg egy-két konkrét példát, amelyre érdemes odafigyelni a tervezés során:

  • Mindig ügyeljünk az olvashatóságra és az átláthatóságra, valamint arra, hogy a témához illő dizájnt válaszunk;
  • A betűtípus választásakor célszerű a talpatlan típust választani (pl. Arial);
  • A betűk mérete legalább 25-30-as pontméretűek legyenek, és lehetőleg ne használjunk aláhúzást;
  • A színek kiválasztáskor ügyeljünk, hogy a háttér és a betű színei között nagy kontraszt legyen (nagyon sötét háttéren nagyon világos betűk, nagyon világos háttéren nagyon sötét betűk);
  • Ha háttérként képet választunk, mindenképpen legyen köze a témához vagy a mondanivalóhoz. Elhalványított képen sötét színű szöveget alkalmazzunk, amennyiben a képet eredeti formában illesszük be, akkor a „helyőrzőt” töltsük ki megfelelő színnel;
  • Ügyeljünk arra, hogy egy diára ne írjunk sokat, és egy minden gondolat külön oldalra kerüljön;
  • Egy-egy dián egynél több mozgókép ne legyen, a váltások sebességét mindig állítsuk az előadás üteméhez;
  • Figyeljünk arra, hogy az első dia az üdvözlés, a második dia a tartalomjegyzés (miről kívánunk beszélni), valamint az utolsó dia az elköszönés legyen. Számos előadás utolsó diáján a „Köszönöm a figyelmet” feliratot olvashatjuk. Az emberi kommunikációval foglalkozó kutatások azt mondják, hogy az első benyomás is nagyon fontos, de a végleges véleményt rólunk vagy előadásunkról az előadás utolsó pillanatai alakítják ki.
  • Amennyiben lehetséges mellékeljünk a diákhoz leírásokat. [15]

A prezentáció elkészítését követően már csak a főpróba marad hátra. Sikerünk érdekében a kezdetekben ajánlatos elpróbálni a kész művet, ha lehetséges valamilyen ismerős előtt. Természetesen mérjük szereplésünk hosszát egyrészt azért, hogy ne vágtassunk végig az anyagon pár perc alatt; másrészt, hogy ne legyünk túl monotonak, lassúak, ezzel kifutva a rendelkezésre álló időből.

Amennyiben lehetséges vigyük magunkkal egy notebookot, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor ellenőriznünk kell, hogy az a számítógép, amelyiken a prezentációt futtatni fogjuk legalább olyan teljesítményű legyen, mint amelyiken az anyagunk elkészült. [16]

A prezentációkészítés elméleti alapjai áttekintését követően ismerkedjünk meg a Microsoft PowerPoint program használatával.

Prezentációkészítés Microsoft PowerPointban [16]

A prezentációkészítés lépesei

1. Tervezzük meg az előadást vagy bemutatót!

2. Bontsuk fel elemi részekre, legyenek ezek logikailag összetartozók, lehetőleg kevés, áttekinthető információ tartalmúak!

3. Építsük fel ezekhez az elemekhez a megfelelő diákat!

3.1. Döntsük el, hány diára van szükségünk, és mi legyen az egyes diák tartalma! Válasszuk ki azokat az objektumokat (képek, hangok, filmbejátszások), amelyek fel kívánunk használni!

3.2. Diánként építsük be a szöveges és grafikus információkat:

3.2.1. Válaszuk ki az elrendezést.

3.2.2. Adjuk meg a megfelelő hátteret (lép, szín, áttünés stb.).

3.2.3. Írjuk be a megfelelő keretekbe a beleillő szövegeket, helyezzük el tartalmát.

3.2.4. Minden kerethez adjuk meg a felépítési animációs effektusokat (beúsztatás, hangeffektus, kattintás kezelés stb.)

3.2.5. Írjunk jegyzeteket, megjegyzéseket, emlékeztetőket az adott diához.

3.3. Állítsuk be a diák közötti váltást, azaz a diák egymás utáni áttünési effektusát.

3.4. Határozzuk meg, hogy gépi vagy kézi vezérléssel jelenjenek meg a diák. Ha szükséges adjuk meg a diák időszerkezetét.

4. Vetítsük le és ellenőrizzük, hogy megfelelőek-e a beállítások! Természetesen először csal a „magunk számára” adjuk elő a prezentációt, győződjünk meg arról, hogy minden részlet az elképzeléseinknek megfelelően lett beállítva.

A prezentációkészítés során felmerülő alapfogalmak

Dia Egy bemutatott és megszerkesztett kép vagy oldal.
Diavetítés Egy diasorozat egymást követő bemutatás.
Animálási effektusok Objektumok közötti váltás módja.
Áttűnés Diák közötti átváltás módja.
Bemutató A prezentáció vagy diasorozat.
Bemutatósablon A bemutatósablon olyan tervsablon, amely az egyes diákon szöveges javaslatokat is tartalmaz. A szöveges javaslatokat tetszés szerinti szöveggel helyettesíthetjük. A tartalomsablon egy diamintát és egyes esetekben egy címmintát is tartalmaz.
Elrendezés A beépített dia egyes elemeinek elhelyezése.
Hiperhivatkozás Színnel és aláhúzással kiemelt szövegrész vagy kép, amelyre kattintva másik diát, vagy diacsoportot, esetleg más WWW HTML lapot, Gopher szolgáltatót, Telnet kapcsolatot, hírcsoportot, FTP helyet érhetünk el.
Interaktív beállítások Dia egérkattintásra való reakciója.
Jegyzet Diához kapcsolódó fontosabb szövegek
Jegyzőkönyv Jegyzetlapok együttese.
Jegyzőkönyvvezető A jegyzőkönyvhöz kapcsolódó tevékenységek.
Munkaablak Az Office alkalmazások ablaka, amely gyakori parancsokat tartalmaz. Elhelyezkedése és kis mérete megkönnyíti a parancsok használatát a fájlokkal való munka közben.
Stílus Szabványos szövegablakok.
Tartalom Táblázat, grafikon, kép, alakzat és ClipArt ábra (dia elrendezéseknél használt fogalom).
Tervezősablon Színkészleteket, egyéni formázású dia- és címmintákat és olyan stilizált betűtípusokat tartalmaznak, amelyeket különleges „megjelenésűre” terveztek.

A képernyő részei

A PowerPoint képernyője a Windowsban megszokott módon néz ki. Az ablak felső sorában találjuk a menüket, alatta a különböző gyors megvalósításra szolgáló eszköztárakat találjuk. Ezen eszköztárakat természetesen itt is a képernyő bárhova helyezhetjük. A képernyő középső felülete a Dia adattábla, ahol a szerkesztési feladatokat tudjuk elvégezni. A Dia adattáblában való szerkesztési funkciókat egy Vonalzó segíti (ha bekapcsoljuk a Nézet menü Vonalzó menüpontját). A képernyő bal alsó sarkában találhatóak a megjelenítés változtatására szolgáló Nézetválasztó gombok, és az Állapotsor, ahol az aktív és összes dia számát találjuk.

ppt01

10.1. ábra: A PowerPoint programablak főbb részei

Nézetek

A PowerPoint különféle nézeteinek használata fontos szerepet játszik bemutatóink elkészítésében. Attól függően, hogy melyik munkafelületen kívánunk dolgozni, választhatunk az egyes nézetek között.

A szerkesztési terület alatt a vízszintes gördítősáv mellett három eszközből álló ikonsor található (10.2. ábra). Az itt található mindegyik ikon a NÉZET menü egy-egy menüpontjának felel meg.

ppt02

10.2. ábra: Nézetválasztó gombok

Normál nézet

Az első a Normál nézet. Ez tekinthető egy dia szerkesztési nézetének. Ebben lehet a diát megtervezni, megszerkeszteni, valamint effektusokat elhelyezni rajta, tovább ebben a nézetben jelenik meg a Vázlat/Diák ablaktábla (10.3. ábra). A vázlat a bemutatónak az egyes diák címéből és szövegtörzséből felépülő vázlat formájú megjelenítése. A vázlatot elkészíthetjük a PowerPointban, amelyhez kiindulópontként felhasználhatjuk az Előadás-tervező varázsló által előállított vázlatot, vagy importálhatjuk más alkalmazásból, például Microsoft Wordből.

ppt03

10.3. ábra: Vázlat/Diák ablaktábla

A bemutató tartalmának elrendezéséhez és bővítéséhez célszerű a Vázlat/Diák ablaktáblában dolgoznunk. Az egyes diák címe a dia sorszáma és ikonja mellett található. A szövegtörzs, legfeljebb ötszintes tagolásban, a cím alatt helyezkedik el. Vázlat/Diák ablaktáblában könnyen átszervezhetjük az egyes diákhoz tartozó vázlatpontokat, megváltoztathatjuk a diák sorrendjét, valamint szerkeszthetjük a címeket és a szövegtörzset. A tartalom átrendezése a legegyszerűbb, mivel valamennyi címet és szövegtörzset együtt láthatjuk a képernyőn. A diákat vagy a vázlatpontokat például könnyen átszervezhetjük, ha kijelöljük az áthelyezni kívánt elemeket, és az egérrel az új helyre húzzuk.

Az előbbiekben említett lehetőségek alkalmazása könnyen elvégezhető a Tagolás eszköztár segítésével, melyet a NÉZET menü ESZKÖZTÁR/TAGOLÁS parancs segítségével érhető el (10.4. ábra).

ppt04

10.4. ábra: Tagolás eszköztár

A gombok segítségével más vázlatszintre helyezhetjük egy listaelemet, a vázlatban megváltoztathatjuk a listaelemek és diák sorrendjét, összecsukhatjuk vagy kibonthatjuk a kijelölt vagy az összes diához tartozó szöveget összefoglaló diát szúrhatunk be és megjeleníthetjük vagy elrejthetjük a formázásokat.

A Jegyzet ablaktábla szintén Normál nézetben érhető el. Minden egyes diához kísérő jegyzetoldal tartozik, amely a dia kicsinyített mását tartalmazza, valamint elegendő helyet ahhoz, hogy jegyzeteket írjanak a lapra. A jegyzeteket kinyomtathatjuk, majd segítségükkel a bemutató során emlékezetünkbe idézhetjük mondanivalónk főbb pontjait. Kinyomtathatjuk az emlékeztetőket is oldalankét két, három, vagy hat diával, melyek segítségével a hallgatóság könnyebben követheti az előadást. Mind a jegyzetlapokhoz, mind az emlékeztető lapjaihoz minták állnak rendelkezésünkre. Ezekre vehetjük fel azokat az elemeket, amelyeket minden oldalon szeretnénk megjeleníteni. Ha csupán a diák tartalmát szeretnénk feltüntetni, használjuk az emlékeztetőket. Ha pedig a diákhoz előadói jegyzeteket is szeretnénk fűzni, használjuk a jegyzetoldalakat.

Diarendező nézet

A második nézet a Diarendező nézet (10.5. ábra). A Diarendező nézet gombjára kattintva egyszerre jeleníthetjük meg a bemutató valamennyi diájának kicsinyített mását szövegekkel és ábrákkal együtt. Itt lehetőségünk van a diák közötti áttünési animálási effektusok beállítására, valamint időzítés megadására is.

ppt05

10.5. ábra: Diarendező nézet

Diavetítés

Végül a harmadik a Diavetítés. A Diavetítésre kattintva a diák eredeti sorrendben jelennek meg egymás után.

Elrendezések kiválasztása

Egy bemutatót diánként tervezünk meg a prezentáción belül. Ezek összekapcsolását és sorrendjére majd később kívánok kitérni. Egy dia megtervezésekor elsősorban ügyeljünk arra, hogy ne legyen túlzsúfolt, a belső rendezése legyen tagolt és áttekinthető. Ehhez nyújtanak nagy segítséget az egyes Elrendezéssablonok. Természetesen bárki teljesen önálló diákat tervezhet, azonban a kezdők számára mindenképpen javaslom ezek használatát. A 10.6. ábra a DIA ELRENDEZÉSE munkaablakot mutatja, amely új dia beszúrásakor automatikusan megjelenik. Ugyancsak elő tudjuk hívni a munkaablakot, ha a FÁJL menü, ÚJ DOKUMENTUM-ra kattintunk és TERVEZŐSABLON ALAPJÁN lehetőséget választjuk. További lehetőségként előhívhatjuk a FORMÁTUM menü BEÉPÍTETT ELRENDEZÉSEK parancs kiválasztását követően. Az egyes beépített elrendezések kategorizálva vannak, melyeket a 10.6. ábra mutatja. Az ezt követő felsorolás az elrendezéseket a 10.6. ábrán látható sorrendben részletezi.

ppt06

10.6. ábra: Beépített elrendezések

Szöveg elrendezések
1. Címdia Bemutatók első diájának alapja, de lehet témaváltásokhoz, vagy csak rövid felhívő szövegek megjelenítéséhez használni.
2. Csak cím A dia felső területére címet szúr be, az alsó területén szabadon tervezhetünk.
3. Cím és szöveg Egy címsor alá téma, tartalom, felosztás megjelenítését lehet elhelyezni.
4. Cím és két hasábos szöveg A megjelenítendő szöveget, felsorolást két egymás mellett lévő hasábba tudjuk elhelyezni szembeállításokhoz, összevetésekhez.
Tartalom elrendezések
1. Üres Teljes mértékben mi tervezzük meg a diánkat.
2. Tartalom Csak tartalom elhelyezésére szolgáló elrendezés.
3. Cím és tartalom A dia felső területére címet szúr be, az alsó területén tartalom helyezhető el.
4. Cím és 2 tartalomrész Az előzőhöz hasonló,de hasábos megjelenítés; a hasábokba tartalom helyezhető el.
5. Cím, 1 nagy és 2 kisebb tartalomrész Két hasábos megjelenítés, ahol a jobb oldali hasáb további két részre van osztva; a hasábokba tartalmat helyezhetünk el.
6. Cím, 2 kisebb és 1 nagy tartalomrész Az előzővel azonos, de fordított hasáb elosztással.
7. Cím és 4 tartalomrész Tartalom elhelyezésére szolgáló 2 hasábos elrendezés, mindkét hasáb további két részre van osztva.
Szöveg és tartalom elrendezések
1. Cím, szöveg és tartalom Egy címsor alatt két hasáb található; a baloldali hasáb szöveg, a jobb oldali hasáb tartalom elhelyezésére szolgál.
2. Cím, tartalom és szöveg Az előzővel azonos, de fordított hasáb elosztással.
3. Cím, szöveg és 2 tartalomrész Egy címsor alatt két hasáb található; a baloldali hasáb szöveg, a jobb oldali hasáb tartalom elhelyezésére szolgál, az a hasáb további két részre van osztva.
4. Cím, 2 objektum és szöveg Az előzővel azonos, de fordított hasáb elosztással.
5. Cím és szöveg a tartalom felett Egy címsor alatt két tartalomrész, az alatt szöveg helyezhető el.
6. Cím és tartalom a szöveg felett Az előzővel azonos, de fordított hasáb elosztásával.
7. Cím és 2 tartalomrész a szöveg felett Egy címsor alatt két tartalomrész, az alatt szöveg helyezhető el.
Egyéb elrendezések
1. Cím, szöveg és ábra Két hasábos megjelenítés, ahol a második hasáb egy Clip Art ábra területet jelent.
2. Cím, ábra és szöveg Az előzővel azonos, de fordított hasáb elosztással.
3. Cím, szöveg és diagram Két hasábos megjelenítés, ahol a második hasáb egy grafikon területet jelent, a grafikon tervezése azonos a Word grafikon készítés funkciójával.
4. Cím, diagram és szöveg Az előzővel azonos, de fordított hasáb elosztással.
5. Cím, szöveg és klip Multimédiás klip megjeleníttetése a jobb hasábon.
6. Cím, klip és szöveg Az előzővel azonos, de fordított hasáb elosztással.
7. Cím és táblázat A dia információit táblázatos formában jeleníti meg. A táblázat formázása, méretezése megegyezik a Word táblázatkezelési móddal.
8. Cím, szerkezeti vagy szervezeti diagram Rendszerek, hierarchiák, szervezeti felépítések ábrája helyezhető el.
9. Cím és diagram Egy grafikon önálló diáját készíti el.

Mintaként nézzünk meg egy Cím, szöveg és tartalom elrendezései mintát (10.7. ábra). A dia cimén kívül egy felsorolás és egy kép került beillesztésere.

ppt7

10.7. ábra: Dia elrendezési minta

Háttértervezés

A PowerPoint programban kétféle sablont használhatunk a háttértervezésre: tervezősablonokat és bemutatósablonokat. A tervezősablonok olyan előre megtervezett formátumokat és színsémákat tartalmaznak, amelyeket bármilyen, egyéni megjelenésű bemutatóhoz felhasználhatunk. A bemutatósablonok a tervezősablonokhoz hasonlóan tartalmaznak formátumot és színsémákat, ezen felül az adott témakörben tartalmi javaslatokat is felkínálnak. Saját elképzeléseink és igényeink szerint módosíthatjuk bármelyik sablont, vagy egy már elkészült bemutató alapján új sablont készíthetünk. Bemutatósablont a bemutató első készítésekor, az Előadás-tervező varázsló segítségével használhatunk.

Ha egy meglevő bemutató alapján készítünk sablont, a bemutatóban szereplő összes szöveg, grafika és dia megjelenik az új sablonban. A bemutatóból törölnünk kell az összes olyan részt, amelyeket a sablon esetleges újbóli használata esetén nem szeretnénk mindig látni.

A továbbiakban a tervezősablonok használatát kívánom bemutatni. Ez a funkció a FORMÁTUM menü DIATERVEZÉS parancs segítségével érhető el. A megjelenő munkaablak a PowerPoint beépített háttérsablonjait ajánlja fel (10.8. ábra). Az egyes háttérsablonok színösszeállítása a színsémák segítségével módosíthatóak (10.9. ábra).

ppt08

10.8. ábra: Tervezősablonok

ppt09

10.9. ábra: Színsémák

Egy elkészített dia több háttérsablon alkalmazási lehetőségeit a 10.10. ábra szemlélteti.

ppt10

10.10. ábra: Beépített hátterek

A másik megoldás lehetőség az egyedi háttértervezés. Ez a szintén a FORMÁTUM menün belül található EGYÉNI HÁTTÉR menüpont használatával valósítható meg. A 10.11. ábra az Egyedi háttér ablak színbeállítási lehetőségeit mutatja.

ppt11

10.11. ábra: Egyedi háttér

A lenyíló ablakban lehet választani a színeket, valamint a dia hátterének kitöltési módját. Ha a színpalettában lévő valamelyik színre szeretnénk váltani, kattintsunk az AUTOMATIKUS gomb alatt lévő nyolc szín valamelyikére. Ha olyan színt szeretnénk, amelyik nem szerepel a színpalettán, kattintsunk a TOVÁBBI SZÍNEK elemre. A SZOKÁSOS panellapon válasszuk ki, vagy az EGYÉNI LAPON keverjük ki a kívánt színt, majd kattintsunk az OK gombra (10.12. ábra).

ppt12

10.12. ábra: Színek megadásának további lehetőségei

Az alapértelmezés szerinti színre az AUTOMATIKUS gombra kattintva térhetünk vissza. Ha az összes diára vagy diamintára is alkalmazni szeretnénk a változásokat, akkor kattintunk a MINDEGYIK gombra.

A KITÖLTÉSI EFFEKTUSOK a háttér speciális küllemét határozzák meg (10.13. ábra).

pp13

10.13. ábra: Különböző kitöltési effektusok

Az első lehetőség két szín segítségével domború hatás kialakítását teszi lehetővé, változatos tónus és irány választékkal. A második speciális anyagmintázat (pl. márványhatás, faerezet stb.) használatát teszi lehetővé. A harmadik esetben két szín segítségével durvább mintázat megjelenítését teszi lehetővé, míg a negyedik esetben bitkép helyezhető el háttérként.

ppt14

10.14. ábra: A kitöltési effektusok lehetséges alkalmazása

A választás után megadható, hogy csak az aktuális dián legyen ez a háttér, vagy minden dia hátterét ez a mintázat alkossa (LEGYEN, LEGYEN MIND választásával).

A tartalom típusai és beszúrásuk a diákba

Tartalom beillesztése

Ha olyan elrendezést választunk, amelyben van tartalom helyırzı, akkor a 10.15. ábrán látható választó doboz jelenik meg. Lehetőségünk van a következő tartalmi elemek között választani, a megfelelő ikonra történő kattintással:

10.15. ábra: A tartalom beillesztésére szolgáló választó doboz

Táblázat beillesztése (10.16. ábra) Diagram beillesztése (10.17. ábra) ClipArt beszúrása (10.18. ábra)
Kép beszúrása (10.19. ábra) Diagram vagy szervezeti diagram beszúrása (10.20. ábra) MédiaKlip beszúrása (10.21. ábra)

ppt16

10.16. ábra: Táblázat beillesztése

ppt17

10.17. ábra: Diagram beillesztése

ppt18

10.18. ábra: ClipArt beszúrása

ppt19

10.19. ábra: Kép beszúrása

ppt20

10.20. ábra: Diagram vagy szervezeti felépítés beszúrása

ppt21

10.21. ábra: Médiaklip beszúrása

Kép beszúrható még a BESZÚRÁS/KÉP menüvel is.

Tartalom formázása

A dián elhelyezett tartalomhoz további hatásokat tudunk rendelni a tartalom formázásával. Ilyen lehet például a tartalom háttere, szegélye, árnyékolása, színei és vonal tulajdonságai.

A szövegek betűformázása ugyanúgy történik, mint ahogyan az Microsoft Wordben és Excelben megszokhattuk, így ezt nem kívánom részletezni. A szövegek igazítása szintén azonos módon történik, mint az előbbi szoftverek esetében. A szövegek közötti sortávolság, illetve a bekezdések előtti, utáni távolság beállítása a FORMÁTUM/SORKÖZ menüpontban található (10.22. ábra). A kisbetűk-nagybetűk egységes kezelésére szolgáló funkciót a FORMÁTUM/KISBETŰ-NAGYBETŰ menüpont alatt érhetjük el (10.22. ábra).

ppt22

10.22. ábra: Sorköz és Kisbetű-nagybetű funkciók

Az alakzatok formázását a FORMÁTUM/HELYŐRZŐ menüpont alatt tehetjük meg (10.23. ábra). Beállítható a tartalom mérete, háttere, hasonlóan a diaháttérhez, a szegélyek vonalszíne, vastagsága és stílusa. A formázás elvégezhető az egér jobb gombjának kattintásával előjövő menüből is, valamint az eszköztár megfelelő ikonjával.

ppt23

10.23. ábra: Helyőrző formázása

Animációs effektusok

Jelen a dia vetítése során a dián elhelyezkedő összes objektum egyszerre jelenik meg. Ennek változtatására szolgálnak az animálási lehetőségek és az áttünés. Az animálási lehetőségek objektumokra vonatkoznak, ezeknek az ábrákba való beépülését vezérlik, míg az áttűnés a diák közötti váltást, illetve az első dia megjelenését szabályozza. Ez minden esetben az aktuális diaháttér kialakítását vezérli.

Miután a dia minden objektumát megadtuk, állítsuk be mindegyikhez az animálási effektusokat. Az effektusok beállítása a DIAVETÍTÉS főmenü ANIMÁLÁSIEFFEKTUSOK almenüjének meghívása után megjelenő munkaablakban lehetséges (10.24. ábra).

ppt24

10.24. ábra: Animálási lehetőségek

Itt alapvető animáció típusok gyorsa alkalmazására nyílik lehetőség, előre beépített animációk közül tudunk választani. Majd a megfelelőt azonnal ki is tudjuk próbálni a lejátszás gombra kattintva.

Lehetőség van az animáció testreszabására is. A DIAVETÍTÉS menü EGYEDI ANIMÁCIÓ pontját választva a 10.24. ábrán látható munkaablak jelenik meg.

Az ablakon keresztül először minden olyan objektumot fel kell venni, amelyeket információs effektussal szeretnénk ellátni. Az animációs effektus tulajdonképpen adott objektum, szöveg dián való megjelenítését vezérli. A felvett objektumon a 10.24. ábra közepén látható dobozba kerül be. Fontos a sorrendjük, mivel a diába való bekerülésük sorrendje is lesz egyben. A megjelenítési sorrend módosítását itt végezhetjük el a megfelelő ÁTRENDEZÉS gombra kattintva. A kiválasztott objektumra beállítható hatások a következők: megjelenítés, kiemelés, eltűnés, útvonalak. A MÓDOSÍTÁS gomb kiválasztásával lehet a felsorolt lehetőségekből választani. A szövegek megjelenhetnek egyszerre, szavanként vagy betűnként. A megfelelő beállítás fokozhatja a látványt. Az egyes megjelenésekhez hanghatás is rendelhető. Itt is listából választhatunk, de akár tetszőlegesen, általunk készített hang is rendelhető objektumhoz. Vetítés során az elem megjelenésekor ez a hang hallható. Szövegek és grafikai objektumok esetében lehetőség van arra is, hogy miután felépült az objektumrész, színváltás történjék. Ez a figyelem felkeltéséhez rendkívül hasznos lehet. Az időzítés fül használatával, az animáció kikapcsolható, illetve szabályozható, hogy kattintásra jelenjék meg az őt megelőző dia után. Ebben az esetben mindaddig nem jelenik meg, amíg egérrel nem kattintottunk, illetve a megadott másodperc múlva automatikusan jelenik meg az előző dia után. A szerkesztő dobozba felvett elem jobb szélén megjelenő nyomógombra jelenik meg a 10.24. ábrán látható menü. Az előző bekezdésben felsorolt lehetőségek beállítása itt valósítható meg. A hanghatás és halványítás az EFFEKTUS BEÁLLÍTÁSAI, az időzítés az IDŐZÍTÉS menüvel érhető el.

Későbbi szerkesztés során további effektusokat tudunk hozzáadni az animált objektumokhoz, azt a fent részletezett módon tudjuk megtenni.

A PowerPoint rendelkezik egy gombkészlettel is a DIAVETÍTÉS menü AKCIÓGOMBOK parancsa alatt, amelyeket hiperhivatkozásként szúrhatunk be a bemutatónkba. Ezek a gombok kattintás hatására lenyomódnak. A gombokon olyan látható ábrák olyan általános alakzatokat tartalmaznak, mint például a jobbra és a balra mutató nyilak.

Jegyzetek, megjegyzések, emlékeztetők készítése

Jegyzőkönyvvezető

A Jegyzőkönyvvezető használatával a diabemutató során rögzíthetjük az eseményeket és felvehetjük a jegyzetoldalakra. A műveleti elemek a diavetítés végén egy külön dián láthatók. A feljegyzéseket és a műveleti elemeket feladhatjuk a Microsoft Outlook programnak, és átvihetjük egy új Word dokumentumba is, amelyet azután kinyomtathatunk.

Előadói jegyzetek és emlékeztetés

Előadói jegyzetek és emlékeztetők is készíthetők. Minden egyes diához kísérő jegyzetoldal tartozik, amely a dia kicsinyített mását tartalmazza, valamint elegendő helyet ahhoz, hogy jegyzeteket írjunk a lapra. A jegyzeteket kinyomtathatjuk, majd segítségükkel a bemutató során emlékezetünkbe idézhetjük mondanivalónk főbb pontjait. Kinyomtathatjuk az emlékeztetőket is oldalanként két, három vagy hat diával, melyek segítségével a hallgatóság könnyebben követheti az előadást.

Jegyzetek készítése diabemutató közben

1. Válasszuk a NÉZET menü JEGYZETOLDAL parancsát.

2. Kattintsunk a jegyzetek számára fenntartott mezőre, és az aktuális diára vonatkozóan írjuk be a kívánt szöveget. A jegyzetmezőt a Nagyítás mezőre kattintva a kívánt méretre nagyíthatjuk.

3. A görgetősáv segítségével léphetünk tovább azokra a diákra, amelyekhez szintén jegyzetet szeretnénk fűzni.

Jegyzet készítése Normál nézetben is megvalósítható. Az ablak alsó részén megjelenő Jegyzet ablaktáblába írhatjuk be a kívánt szöveget (10.1. ábra).

Áttűnés beállítása

A DIAVETÍTÉS/ÁTTŰNÉS menüpontban állítható. A megjelenő munkaablakot a 10.25. ábra mutatja. Az áttőnésnél különböző effektek választhatók, állítható a váltás sebessége, valamint a váltáshoz hangeffektus is rendelhető. Az áttűnésnél állítható még, hogy a dia csak egérkattintásig látható vagy egy beállított ideig jelenik meg és utána váltás. A vázlat ablaktáblában az animált vagy áttűnő diát kis csillag jelzi.

ppt25

10.25. ábra: Áttűnés beállítása

A diaidőzítés beállítása

Amennyiben olyan bemutatót szeretnénk készíteni, mely automatikusan sorban hajtódik végre, akkor állítsuk be az időzítést. A diavetítés időzítését beállíthatjuk kézzel az időzítéspróba előtt, vagy automatikusan az időzítéspróba során. Az előbbi esetben könnyebb DIARENDEZŐ nézetben dolgoznunk, ahol kicsinyített méretben egyszerre több diát láthatunk. Egy vagy több kijelölt dia időzítéséhez kattintsunk a DIARENDEZŐ eszköztár ÁTTŰNÉS gombjára. Ekkor megjelenik az Áttűnés munkaablak, amelyben másodpercben megadhatjuk azt az időtartamot, ameddig a diákat a képernyőn mutatni szeretnénk, és választhatunk több áttűnési mód közül. Az egyes diákhoz különböző időtartamokat is beállíthatunk. Az időzítés előzetes kipróbálásához válasszuk a munkaablak LEJÁTSZÁS gombját.

Az IDŐZÍTÉSPRÓBA párbeszédpanel gombjait használva szünetet tarthatunk két dia megjelenítése között, egy-egy képkockát újra levetíthetünk vagy továbbléphetünk a következő kockára. A PowerPoint rögzíti, hogy az egyes képkockákat mennyi ideig mutatjuk, és ennek alapján állítja be az időzítést (10.26. ábra). Ha egy képkockát többször is levetítünk, a PowerPoint a legutolsó vetítés idıtartamát veszi figyelembe. Miután befejeztük, az időzítést elfogadhatjuk, vagy újra kezdhetjük a próbát.

ppt26

10.26. ábra: Időzítés beállítása

Diaidőzítés automatikus beállítása a próba alapján:

1. Válasszuk a DIAVETÍTÉS menü IDŐZÍTÉSPRÓBA parancsát a diavetítés próbaüzemben történő levezetéséhez.

2. Kattintsunk a továbbító gombra, amikor készen állunk a következő dia megjelenítésére.

3. Amikor a diasor végére értünk, a megjelenő üzenetpanelen kattintsunk az Igen gombra az időzítés elfogadásához,

vagy a Nem gombra az újabb időzítéspróbához.

Végtelenített bemutatók

Természetes igényként merül fel, ha egy bemutató automatikusan hajtódik végre, akkor legyen lehetőség arra, hogy befejeződése után elejétől kezdődően ismétlődjék. Ezt elérhetjük a VETÍTÉSI BEÁLLÍTÁSOK párbeszédpanel megfelelő beállításával. Azaz jelöljük be az ISMÉTLÉS AZ „ESC” LENYOMÁSÁIG jelölő négyzetet (10.27. ábra). Ekkor a diavetítés mindaddig tartani fog, amíg az Esc billentyőt le nem nyomtuk, vagy vetítés során jobb egérgomb használatával megjelenő menüből a VETÍTÉS VÉGE pontot nem választjuk.

ppt27

10.27. ábra: Vetítési beállítások

Hiperhivatkozások használata a bemutatókban

A bemutatókhoz hiperhivatkozásokat adhatunk hozzá, melyek segítségével különféle helyekre válthatunk át, például egyéni diasorra, a bemutató egy adott diájára vagy akár más bemutatókra, valamint Word dokumentumra, Microsoft Excel számolótáblára, a cég belső hálózatára vagy egy Internet címre. Hiperhivatkozás létrehozható bármilyen szövegből vagy objektumból, az aktiváláshoz a hiperhivatkozásra kattinthatunk.

Hiperhivatkozásokat a DIAVETÍTÉS menü AKCIÓBEÁLLÍTÁS párbeszédpanelének segítségével érhető el (10.28. ábra).

ppt28

10.28. ábra: Akcióbeállítási lehetőségek

A PowerPoint rendelkezik egy gombkészlettel is (a DIAVETÍTÉS menü AKCIÓGOMBOK parancsa), amelyeket hiperhivatkozásként szúrhatunk be a bemutatókba. Ezek a gombok kattintás hatására lenyomódnak. A gombokon látható ábrák olyan általános alakzatokat tartalmaznak, mint a jobbra és a balra vagy visszafelé mutató nyilak (10.29. ábra).

ppt29

10.29. ábra: Akciógombok

Diasorszám, dátum, időpont vagy élőláb betétele és módosítása

Az élőláb és az élőfej a diákkal kapcsolatos olyan általános információk tárolására szolgál, mint például a bemutató dátuma és időpontja, a diasorszámok vagy az oldalszámozás, vagy annak az eseménynek a megjelölése, amelynek alkalmából a bemutató készül. Miután az adatokat meghatároztuk, a megfelelő minták használatával módosíthatjuk az élőfej és az élőláb helyét és külalakját a diákon, jegyzetoldalakon, emlékeztetőkön. Az élőfejen és az élőlábon kívül a dátumot, az időpontot és a dia sorszámát az egyes diák tetszőleges pontjára is helyezhetjük.

Diasorszám, dátum, időpont vagy élőláb betétele és módosítása a dián

Válasszuk a NÉZET menü ÉLŐFEJ ÉS ÉLŐLÁB parancsát (10.30. ábra). Ha az adatokat a diákra szeretnénk helyezni, válasszuk a Dia lapot. Ha az adatokat a jegyzeteken vagy a hallgatóságnak kiosztott emlékeztetőkön szeretnénk elhelyezni, válasszuk a Jegyzetek és emlékeztetők lapot. Adjuk meg a kívánt beállításokat. Az egyes diák tetszőleges részére szúrhatunk be sorszámot, dátumot és időpontot a BESZÚRÁS menü DIASZÁM vagy DÁTUM ÉS IDŐ parancsával.

ppt30

10.30. ábra: Élőfej és élőláb beállítási lehetőségei

Az élőláb és az élőfej helyének vagy külalakjának módosítása a dián

Válasszuk a NÉZET menü MINTA parancsát, majd kattintsunk a módosítandó mintára. Jelöljük ki az élólábat vagy az élőfejet, és húzzuk át új helyére, vagy módosítsuk szövegjellemzőit. A mintaemlékeztetőn végzett módosítások a Vázlat nézetben kinyomtatott bemutatón is látszani fognak.

A kezdő diasorszám módosítása

Előfordulhat, hogy a diák sorszámozását nem egytől szeretnénk kezdeni, például akkor, ha a bemutató egy hosszabb bemutató második része. Válasszuk a FÁJL menü OLDALBEÁLLÍTÁS parancsát. A Kezdőszám mezőben adjuk meg azt a sorszámot, amelytől a diák számozását kezdeni szeretnénk.