4. A kultúraközi kommunikáció sajátos vizsgálati területei

A kultúra több szinten jut kifejezésre. Az alábbi területek mindegyikén lehetne kultúraközi kommunikációs vizsgálatokat végezni: nemzeti kultúra; regionális kultúra; etnikai kultúra; vallási hovatartozás szerinti kultúra; nyelvi kultúra; nemi kultúra; generációs kultúra; társadalmi réteg, -osztály kultúra; szervezeti kultúra, tömeg és elitkultúra.

A fejezethez egy feldolgozandó projekt-feladatot kell a hallgatóknak csoportmunkában elvégezni.