3. AZ ÍRÁSTANÍTÁS

 • elsősorban mozgás tanítás
 • a betűk írásához és összekapcsolásához szükséges mozgások megtanítása
 • ez az írás technikájának elsajátításához elegendő, később ez bonyolultabb jelenséggé válik.
iDevice ikon 3.1 Az írástanítás feladatai
 • Betűelemek alakítása, kapcsolása (írott kis- és nagybetű)
 • Írásalkalmazás megtanítása (pl: másolás, tollbamondás, jegyzetelés, vázlatírás)
 • Olvasható, tiszta, egyéni írásmód kialakítása
 • Írás eszközként való használata (lendület, tempó)
 • Helyesírási képesség fejlesztése, írásbeli gondolatrögzítés és közlés megtanulása
 • Írásfegyelem (önellenőrző képesség)

iDevice ikon 3.2 Az írástanítás szakaszai
 • Írástanítás előkészítése (anyanyelvi nevelés bevezető szakasza)
 • Betűk írásának, kapcsolásának megtanítása, célja a hibás írásmozgás javítása (lendület és tempó fokozása)
 • Írás eszközi fejlesztése, cél: az írást gondolatrögzítés és kifejezés eszközeként alkalmazni

iDevice ikon 3.3. Az írástanítás és tanulás előkészítése
 1. Nyomtatott kis- és nagybetű megtanulása
 2. Írott kis- és nagybetűk alakításának, kapcsolásának megtanítása

iDevice ikon 3.4. Az írástanítás és tanulás előkészítése - Speciális feladatok
 • Az íráshoz szükséges jó szokások kialakítása
 • Írásban szükséges tájékozódó képesség fejlesztése
 • Írott betűk vonalelemeinek megtanítása

iDevice ikon 3.5. Az írástanítás és tanulás előkészítése – A betű

 1. A betűírás tanítása
 2. A betű vonalra helyezése
 3. A betűkapcsolás
 • a betűalak optikai rögzítése
 • az írásmozgás megfigyeltetése
 • az írásmozgás utánzása
 • a mozgások megerősítése (pl: c-s kötés, hegyes kötés, hurokvonal, hozzáillesztés)