Irodalomjegyzék, hivatkozások

Common European Principles for Teacher Competences and Qualifications (2004) http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/principles_en.pdf (2006. 11. 10.)

Coombs, P.H – Prosser, R.C. – Ahmed, M. (1973): New Paths to Learning: For Rural Children and Youth. Essex, Connecticut. International Council for Educational Development.

Cort, P. - Härkönen, A. - Volmari, K. (2004): PROFF – Professionalisation of VET teachers for the future. Cedefop Panorama series, 104. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg

Durkó Mátyás (1988): Felnőttkori sajátosságok és a felnőttnevelés. Kossuth Könyvkiadó. Budapest.

Durkó Mátyás (1999): Andragógia. A felnőttnevelés és közművelődés új útjai. Magyar Művelődési Intézet, IIZ/DVV. Budapest.

Falus Iván (2001): Gondolkodás és cselekvés a pedagógus tevékenységében. In: Báthory Zoltán - Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, p. 213-234.

Falus Iván (2005): Képesítési követelmények – kompetetenciák – sztenderdek. Pedagógusképzés, 1. sz., p. 5-16.

Halász Gábor (2005): A tanárképzés és tanártovábbképzés jelentősége a lisszaboni és koppenhágai folyamatban. http://www.oki.hu/halasz/download/Leonardo%20pedag%C3%B3gus%20-%20(teljes).htm (2006. 11. 13.)

Hollins, E. R. (1993): Assessing Teacher Competence for Diverse Populations. Theory into Practice, Vol. 32, No. 2, Assessing Tomorrow's Teachers (Spring), p. 93-99.

Hunter, M. (1976): Teacher Competency: Problem, Theory, and Practice. Theory into Practice, Vol. 15, No. 2, The Early and Middle Childhood Years of Schooling, (apr.), p. 162-171.

Kalnina, S. (2002): Adults as Active Participants of the Teaching/Learning Process. Educational Sciences and Pedagogy in the Changing World. Scientific Papers, Vol. 649. Latvia University, p.115-121.

Kozéki Béla (1975): Motiválás és motiváció. Tankönyvkiadó, Budapest.

Kron, F. W. (1997): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest.

Memorandum az egész életen át tartó tanulásról (2000). Európai Közösségek Bizottsága, Brüsszel, 2000. október 30.

Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.

Pordány Sarolta: Az informális tanulás értelmezése és mérése. In Feketéné Szakos Éva (szerk.): Fókuszban a felnőttek tanulása. Gödöllő, 2006, Szent István Egyetem Gazdasági-és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet, 25–33 p.

Scheeres, H. (1993): The Adult Basic Education Profession and Competence: Promoting Best Practice. Final Report. Language and Literacy Centre, Faculty of Education, University of Technology, Sydney, Australia.

Udvardi-Lakos Endre (2005): Kompetencia, modularitás - paradigmaváltás a gyakorlatban. http://www.ktk.pte.hu/main/main.php?id=788 (2006. 11. 10.)

Zrinszky László (2008): A felnőttképzés tudománya. Bevezetés az andragógiába. Okker Kiadó. Budapest.