3. A felnőttoktató kompetenciái

A kompetencia mind a munka világában, mind az oktatás kapcsán egyre gyakrabban emlegetett fogalom. Definiálása, értelmezése azonban messze nem egységes. Általában kettős kontextusban találkozunk vele: egyfelől, a köznyelv szerint hozzáértést, szakértelmet, alkalmasságot, relevanciát jelent. Tudományos igényű definíciói is többfélék. Falus Iván megfogalmazása szerint „pszichikus képződmények olyan rendszere, amely felöleli az egyénnek egy adott területre vonatkozó ismereteit, nézeteit, motívumait, gyakorlati készségeit, s ezáltal lehetővé teszi az eredményes tevékenységet” (Falus 2005. p.2.).

A kompetencia humánerőforrás-gazdálkodási, munkaerőpiaci, szakképzési kontextusban egyaránt megjelenik, különböző szakmai és nyelvterületeken is eltérően értelmezett (Udvardi-Lakos 2005).