2. A felnőttoktatás funkciórendszere

Folyamatos változásokon mentek keresztül azok a társadalmi funkciók, melyeket a felnőttoktatás intézményesülésének kezdetei, azaz a XVIII-XIX. század óta betölt, és az elmúlt évtizedekben ez a folyamat fel is gyorsult. A hangsúlyeltolódások, szerepváltozások a mai napig nyomon követhetőek. A felnőttoktatás, felnőttképzés funkciórendszerének számos elmélete közül, amelyek például Csoma, Durkó, Eggers, Pöggeler, Urbanaczyk nevéhez kötődnek, Durkó Mátyás felosztását vettük alapul (Durkó, 1988, 1999), és azt kiegészítve vizsgáljuk meg a felnőttoktatás jelenlegi legmeghatározóbb funkcióit.

E felosztás szerint a felnőttoktatás funkcióit két nagy csoportba: a szocializációs, vagy a személyes szükségleteket kielégítő funkciók közé sorolhatjuk. Az előbbibe azok a feladatok tartoznak, melyeket a felnőttoktatás mint oktatási alrendszer azért lát el, mert erre igény mutatkozik a közösség, az állam, a társadalom oldaláról. Az utóbbi csoportba azokat a funkciókat soroljuk, melyek életben tartását nem a társadalom, hanem közvetlenül az egyén szükségletei, elvárásai, igényei teszik szükségessé.