Szakirodalom

Bärnkopf Zsolt (2002): A kommunikáció könyve. Budapest, Flaccus K.

Barnlud, Dean C. (2000): A kommunikáció tranzakciós modellje. In Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I. Budapest, General Press, 26-43.

Buda Béla – László János (1981): Beszéd a szavak mögött. Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

Buda Béla (1994): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Budapest, Animula.

Diamond, Jared (2002): A harmadik csimpánz. Budapest, Typotex K.

Jakobson, Roman (1969): Hang, jel, vers. Budapest, Gondolat K.

Lorenz, Konrad (2001): Salamon király gyűrűje. Budapest, Gondolat.

McQuail, Denis (2003): A tömegkommunikáció elmélete. Budapest, Osiris.

Morley, Jacqueline (1994): Az öltözködés története. Budapest, Passage K.

Pease, Allan (2000): Testbeszéd. Budapest, Park. K.

Róka Jolán (2002): Kommunikációtan. Budapest, Századvég Kiadó.

Weaver, Warren (2000): A kommunikáció matematikai modellje. In Horányi Özséb (szerk.): Kommunikáció I. Budapest, General Press, 17-26.