II.4.4. Elemi számolási készség

Elemi számolást kutató kísérletek szerint a legjobban fejleszthető készség.

Elemi számolás erősen összefügg általános értelmességgel – aki itt lemarad, annak később szinte mindenben hátrányai lesznek.

A számolási készség kialakulásának feltétele:

 1. a 100-as számkörben számlálás növekvő-csökkenő sorrendben

 2. Manipulatív műveletek végrehajtása 20-as számkörben

 3. Számkép felismerés

 4. 100-as számkörbeli számolvasás

iskolába lépők 15%-a optimális szinten, 10 % viszont a 3-4 éves gyerekek szintjén állnak. Elemi számolás erősen összefügg általános értelmességgel – akik itt lemaradnak, azoknak később szinte minden területen, minden tantárgy tanulása során hátrányai lesznek.

Az értékelő eszköz és használata

A mérés egyéni vizsgálattal, elkülönített helyen történik. A gyerekkel szembe üljünk le nehogy el tudja olvasni a helyes válaszokat a tesztlapról. A teszt 38 itemből áll, a teszt felvétele 10-20 percet vesz igénybe.

A füzeten kívül 20 db azonos színű és hosszúságú pálcika kell a méréshez.

 Az elemi számolási készség összetevői:

 1. Számlálás: automatizálódik oda- és vissza

 2. 20 alatt memorizálás, alatta számkörök átlépése a problémás

 3.  Mennyiség

 4.  manipulatív számolás (műveletek pálcikákkal – kiszámlálás, hozzászámlálás, elvétel, bontás, csoportosítás)

 5.  Számkép felismerés (mutasd meg azt a rajzot, amin valamiből 3 van)

 6.  számolvasás

Értékelés

A számlálás kivételével (maximum 21 lehet), a válaszokat 1,0 ponttal értékeljük, ezek az értékek írandóak be az ,,Adatlap,,megfelelő rovataiba.

Az országos átlag fejlődése

Iskolába lépés előtt 78%-os átlag, első osztály végén 88%, harmadik osztály végén 98%

Az 1975-ös évvel összehasonlítva, 2002-ben a gyerekek számolási készsége nagycsoport végén jobb volt, mint akkor első osztály végén! (úgy, hogy a gyerekek életkorát figyelembe vették!)

Még nagyobb az eltérés a „számlálás” alfaktor terén (másfél évnyi előny 2002-ben).

Ez arra utal, hogy ezek a készségek a környezet változásának függvényében gyorsabban fejlődtek, tehát fejleszthetők!

Településenkénti eltérések nincsenek.

 Az összetevők fejlődése

A hat összetevő fejlődésének kezdetében és ütemében jelentős eltérések mutatkozhatnak.

Először 21-ig számlálás, aztán számkör-átlépések

Visszafelé számlálás görbéje a számkör átlépéséhez hasonlít, ez a két összetevő fejlődik utoljára.

Visszafelé számlálás sokkal lassabban, mint az előre számolás. Valószínű, azért mert nem fordítanak rá kellő figyelmet az óvodában és az iskolában – pedig az alapműveletekhez ezek is kellenek

Manipulatív számolás 20-as számkörben: két szint – a) feladatot pálcikák leszámlálásával oldja meg; b) fejben kiszámolja, majd elvesz annyi pálcikát, amennyit kell

Mérőeszköz. Nem differenciál a kettő között

Bontás: fejlődése nagyon lelassul első osztályban, valószínűleg nem fordítanak rá annyi figyelmet, mint az óvodában.

 Fejlettségbeli különbségek

Már a középső csoport végére néhány gyerek optimális szintet ér el.

Nagy csoport végére gyerekek kb. ötöde optimális szinten, további 27% befejező szinten lesz– nekik rendben lesz az iskola megkezdése, nem lesznek számolási nehézségeik.

Másik 30% segítséggel tudja venni az akadályokat

A kimaradó 17+5%nak az óvodában kellene maradnia és fejlesztésben részt vennie.

3. osztály végére majdnem minden gyerek optimális szinten, bár ekkor már szöveges feladatok, mértékváltás stb.- nek kellene fejlődnie.

Nagyobb településeken nagyobb arányban vannak optimális fejlettségi szintet elérő gyerekek (Budapest – kisközség 61-47% arány)

Tanulságok

DIFER - teszt megmutatja, mit kell fejleszteni, mely alfaktor mutat elmaradást, még tippeket is ad, milyen feladattípusokat alkalmazzunk.

Elemi számolást kutató kísérletek szerint a legjobban fejleszthető készség.

Nem csak óvodában, iskolában is kellene fejleszteni a rászorulókat, nem csak korrepetálni.PL. a következő területeken:

 1. százas számkörbeli számlálás

 2. húszas számkörben manipulatív számolás

 3.  tízes számkörbeli számkép felismerés