III. 1. A kompetencia szó jelentése

A kompetencia szó a latin competentia szóból származik, jelentése illetékesség.

 

A mai köznyelvben a kompetencia szónak kettős jelentése van: 1) illetékesség, hatáskör, jogosultság; 2) szakértelem, hozzáértés, alkalmasság. Az inkompetencia a következőket jelenti: 1) illetéktelenség, hatáskör nélküliség, jogosulatlanság (az illetékesség, a hatáskör, a jogosultság hiánya); 2) szakszerűtlenség, alkalmatlanság (szakmai hozzá nem értés).

A kompetencia fogalom egyes emberre vonatkoztatott minősége, minősítése a kompetens, inkompetens szavakban nyer értelmet. A kompetens szó jelentése: 1) illetékes, jogosult, feljogosított; 2) szakmailag hozzáértő, alkalmas. Az inkompetens szó jelentése: 1) illetéktelen, jogosulatlan; 2) szakmailag nem hozzáértő, járatlan.

Amint arra Nagy József felhívja a figyelmet, a „munkamegosztással sok ezer speciális kompetencia: hivatás, szakma, foglalkozás, tevékenységi kör (sport, hobbi stb.) önállósult. Például az autóvezetés, a főzés a személyes kompetencia része, az önkiszolgálás eszköze. A buszsofőr, a szakács szakképzettsége speciális kompetencia. A szociális kommunikáció, a gyereknevelés az egyén szociális kompetenciájának összetevője, a színész, a pedagógus, hivatásos „szociális kommunikátor”, illetve nevelő. A fogalmazás, a gondolkodás a kognitív kompetencia képessége, az írói, a kutatói hivatás speciális kompetencia. Az általános kompetenciák (a személyes, a szociális és a kognitív) mindazoknak a pszichikus komponenseknek a készletei, amelyek az egyes emberek mindennapi egyéni és szociális létéhez szükségesek. Ezzel szemben az egyes emberek általában csak néhány speciális kompetenciát sajátítanak el. A speciális kompetenciák sajátos motívumok és tudás (speciális képességek, szokások, készségek és ismeretek) rendszerei. A speciális kompetencia funkciója, hogy az ember saját és mások érdekében valamilyen állapotváltozást, produktumot hozzon létre. Valamennyi speciális kompetencia sajátos produktumainak első példányai tág értelemben vett alkotás eredményei, ennélfogva valamennyi speciális kompetenciának a tág értelmében vett alkotóképesség az általános alapja.”

Nagy József: Nevelési kézikönyv személyiségfejlesztő pedagógiai programok készítéséhez. Mozaik Oktatási stúdió. Szeged. 1996. 206. o.

A kompetencia nem szinonimája a képességnek (skill), hanem képesség (ability) komplex feladatok adott kontextusban történő sikeres megoldására. A fogalom magában foglalja az ismeretek mobilizálását, a kognitív és gyakorlati képességeket, a szociális és magatartási komponenseket és attitűdöket, az érzelmeket és az értékeket egyaránt.

V.ö.: OECD/DeSeCo (Defining and Selecting Key Competencies )program 1997-2002; Key DeSeCo publication.s Key competencies for a successful life and a well-functioning society 2003,D.S. Rychen and L.H. Salganik (eds.)

 

Kulcskompetenciák kategóriái (DeSeCo – program szerint)

 

autonóm cselekvéssel eszközök interaktív használatával szociálisan heterogén környezetben való működéssel
kapcsolatos kompetenciák
saját (élet)tervek, személyes elképzelések kialakítása, önálló vezetés;
jogok, szükségletek, érdekek érvényesítése, védelme

 


ismeretek, információk interaktív használata;
technológia interaktív használata;
nyelv, szimbólumok, szövegek interaktív kezelése

 

másokkal való kapcsolatépítés;
csoportmunkában való együttműködés;
konfliktuskezelés és megoldás

 

 

 

 

V.ö.: http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf

http://www.oecd.org/dataoecd/36/56/35693281.pdf

www.oecd.org/edu/statistics/deseco; www.deseco.admin.ch