Előszó

iDevice ikon Célok
E kötet összeállításának legfőbb oka, hogy a pedagógusképzésben résztvevő és alapszakon pedagógiai tanulmányokat folytató hallgatók eddig még publikálatlan, tanulmányaikhoz kapcsolódó szakirodalmakat vehessenek kézbe. A szöveggyűjtemény első részében a szerző - szerkesztő - fordító saját írásai, a második fejezetben néhány friss nemzetközi szakirodalom magyar nyelvre átültetett változata található. Az egyes tanulmányokhoz feladatok is kapcsolódnak, ezek megoldása több esetben a világhálóra irányítja az olvasót.