3. fejezet: Dezső Renáta Anna: A mobilitás ára

iDevice ikon Annotáció
Tanulmányom fő célja cigány/roma származású fiatalok identitásának vizsgálata: azt a pécsi Gandhi Gimnázium diákjainak körében folytatott vizsgálatomat mutatom be, mely a cigány etnikum heterogenitásának megjelenő formáit tárja fel (Dezső 2008a). Górcső alá kerül két cigány származású fiatal releváns diplomadolgozata és egy országos felmérés is, melyek a kisebbségi nyelvhasználat identitáserősítő voltát, illetve végzett gandhis diákok identitásharcait mutatják be. Ezt megelőzően a témához kapcsolódó elméleti kereteket vázolom.