2.3. Konzultációs gyógypedagógiai modell

Közvetlen célcsoportja a pedagógus, közvetett célcsoportja a sajátos nevelési igényű tanuló, a többi tanuló és a nevelőtestület. Az együttműködés konkrét az azt igénylő pedagógussal, a munkaközösség-vezetőkkel, és a munkaközösségekkel. Bevonható a stratégiaalkotásba az intézményvezetés egy vagy több tagja is.
Előnye, hogy sikeresen megvalósítható általa a nevelőtestületben a szervezeti tanulás feltételeinek megteremtése. További előnye, hogy a konzultációk során sok dokumentum keletkezik, mint pl. az együttműködési terv, a tanulók számára kidolgozott feladatlapok, az egyéni fejlesztési és tanulási tervek, az értékelési rendszer stb., ezért befolyása az intézményi stratégia alakulására, a pedagógusok közötti tudás terjesztésére, átadására nagy hatásfokú, kisebb hatásfokkal bír azonban a sajátos nevelési igényű gyermek közvetlen fejlesztésére. Hosszú távú fenntarthatóságát az intézményi stratégia átalakítása biztosítja, de fennáll a kisebb „elkülönülő" fejlesztések veszélye, mivel nem az egész iskola, hanem az adott sajátos nevelési igényű tanulóval foglalkozó pedagógus csoport vállal részt az innovációban, vesz részt a konzultációkon. Sokszor ennek a modellnek a termékei nem épülnek be a napi gyakorlatba, csak formálisan, papíron léteznek, a pedagógusok nem alkalmazzák a kívánt fejlesztési formákat.