Ajánlott kiadványok

Válogatott bibliográfia – beás nyelv

 

 1. Borbély Anna (2001) A magyarországi beás nyelv helye a román nyelven belül. In: Cserti Csapó Tibor (szerk), Cigány nyelvek nemzetközi szemináriuma (Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok 6.) Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Romológia Tanszék, Pécs.
 2. Derdák Tibor - Varga Aranka (1996) Az iskola nyelvezete - idegen nyelv. Regio (2): 150-175.
 3. Fleck Gábor - Virág Tünde (1999) Egy beás közösség múltja és jelene. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest.
 4. Gombos Péter (2006) Lá sză szfătászkă dăp-ásztá sî péstyi (magyar gyerekversek beás nyelven). Szerk.: Gombos Péter. Fordította: G. Szabó Sára – Gombos Péter. Juta: Profunda Könyvek, 2006. 48 p.
 5. Kalányos Terézia (2002) Nauă korbj - A kilenc holló. Beás cigány mesék beás és magyar nyelven. Gandhi Közalapítványi Gimnázium és Kollégium, Pécs.
 6. Kalányos Terézia (2003) Bárou-l dă cîgán – Jókai Mór A cigánybáró című kisregényének fordítása. Czupi Kiadó, Nagykanizsa.
 7. Kovalcsik Katalin (1993b) A beás cigányok népzenei hagyományai. In: Barna Gábor (szerk.) (Bódi Zsuzsa közrem.), Cigány néprajzi tanulmányok I. Mikszáth Kiadó, Salgótarján. 231-238.
 8. Kovalcsik, Katalin (1994) Florilyé dă primăváră. Tavaszi virágok. I-II. Beás cigány iskolai énekeskönyv. Pécs: Gandhi Középiskola-Fii Cu Noi. (hangkazettával).
 9. Kovalcsik, Katalin - Orsós, Anna (1994) Fátá ku păru dă ar. Az aranyhajú lány. Beás cigány iskolai népmesegyűjtemény. Pécs: Gandhi Középiskola
 10. Orsós Anna /1994/ (1997) Beás nyelvkönyv. Pă lyimbá băjásilor. Kaposvár: Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola.
 11. Orsós Anna (1997) Beás-magyar kéziszótár. Vorbé dă băjás. Kaposvár: Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola.
 12. Orsós Anna (1998) Fátá ku păru dă ar. Az aranyhajú lány. Beás cigány iskolai népmesegyűjtemény, II. Pécs: Gandhi Alapítványi Gimnázium.
 13. Orsós Anna (1999) Magyar-beás kéziszótár. Vorbé dă ungur. Kaposvár: Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola.
 14. Orsós Anna (1997) In: BÓDI Zsuzsanna (Szerk.): A magyarországi cigányok nyelvi csoportjai. Studies about Boyash Gypsies in Hungary. Magyar Néprajzi Társaság, Cigány Néprajzi Tanulmányok 6. Budapest.194-197. Budapest
 15. Orsós Anna (2000) A beás írásbeliségről. In: Forray R. Katalin (szerk.), Ciganológia-Romológia. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 185-207.
 16. Orsós Anna (2002a) Beás nyelvkönyv. /3. javított kiadás/ Kaposvár, Dávid Oktatói és Kiadói Bt.
 17. Orsós Anna (2002b) Beás - Magyar Igeszótár. Pécs, Gandhi Közalapítványi Gimázium és Kollégium, Pécs
 18. Orsós Anna (2005) Felkészülési segédanyag a PROFEX Nyelvvizsgaközpont beás nyelvvizsgájához – mintatesztek CD melléklettel – PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs
 19. Orsós Anna (2006) A magyarországi beás nyelv oktatási és nyelvtervezési kérdései. In: Kálmán László (szerk), KB 120. A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. MTA Nyelvtudományi Intézet – Tinta Könyvkiadó, Budapest. 67-86.
 20. Orsós Anna (2007): A beás nyelv Magyarországon In: Bartha Csilla (szerk.): Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Nemzeti Tankönyvkiadó. 52-70.
 21. Orsós Anna (2007): A magyarországi beás nők és férfiak nyelvhasználata. In: Educatio 2007/4. 612-622.
 22. Orsós Anna (2008): A beás nyelv nyelvművelési, nyelvstratégiai ismeretei, feladatai. In: Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Balázs Géza és Dede Éva (szerk.): Inter Kht.–PRAE.HU. Budapest. 43-50.
 23. Orsós Anna (2008): Nyelvi attitűdök a magyarországi beás közösségben. In : Zelliger Erzsébet (szerk.): Nyelv, területiség, társadalom. MNyTK. 228. sz. Budapest. 79-89.
 24. Orsós Anna (2008): Sprachgebrauch der Beasch-Roma in Ungarn. In: Erika Kegyes, Ágnes Huszár (szerk.): Genderbilder aus Ungarn. Ergebnisse der ungarischen Genderforschung. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. 151–160.
 25. Orsós Anna (2008): Kiegészítő módszertár – Tanulásszervezési módok és megvalósítási javaslatok. In: Bárdossy Ildikó (szerk.): Európa kulturális fővárosai és a kultúrák együttélése. Oktatási program középiskolák számára. Pécsi Tudományegyetem.133-144.
 26. Orsós Anna (2009): A beás írás, helyesírás története. In: Balázs Géza és Dede Éva(szerk.): Európai helyesírások. Az európai helyesírások múltja, jelene és jövője. Inter Kht.–PRAE. HU. Budapest. 37-44.
 27. Orsós Anna (Kálmán Lászlóval) (2009): Beás nyelvtan. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet. Tinta Könyvkiadó, Budapest
 28. Papp Gyula (1980) Segédanyag beás cigány gyermekek magyar nyelvi kommunikációs készségének fejlesztésére. /Tanulmányok a cigány gyerekek oktatásával-nevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból. II./ Pécs: Pécsi Tanárképző Főiskola
 29. Papp Gyula (1982a) A beás cigányok román nyelvjárása. /Tanulmányok a cigány gyerekek oktatásával-nevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból. V./ Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar, Pécs
 30. Papp Gyula (1982b) Beás-magyar szótár. /Tanulmányok a cigány gyerekek oktatásával-nevelésével foglalkozó munkacsoport vizsgálataiból. VI./ Pécs:Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar, Pécs
 31. Papp Gyula (2000) A beás (teknővájó) cigányok újlatin nyelve. Egy nyelv útja a latintól a beásig. In: Forray R. Katalin (szerk.), Ciganológia-Romológia. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs. 207-220.
 32. Pálmainé Orsós Anna - Varga Aranka (2001), A beás nyelv állapota. Iskolakultúra 11 (12): 58-64.
 33. Pálmainé Orsós Anna (2004) A beás nyelv helyzete. In: Cserti Csapó Tibor (szerk), Friss kutatások a romológia körében. PTE BTK Romológia Tanszék, Pécs, 15-24.
 34. Pálmainé Orsós Anna (2005) A nyelvi másság dimenziói: A beás nyelv megőrzésének lehetőségei. Educatio 11 (1): 186-194.
 35. Pálmainé Orsós Anna (2009): Egyenlő nyelvek – egyenlő esélyek? In: (szerk.): Kozma Tamás és Perjés István. Új utak a neveléstudományokban. MTA Pedagógiai Bizottsága. 149-158.
 36. Pálmainé dr. Orsós Anna (Gábor Jánossal, Komáromi Máriával, Majsai Virág Eszterrel) (2009): Krák, krák vergyé. Bújj, bújj zöld ág. Beás-magyar mondókáskönyv. Profunda könyvek. Pécs-Juta.
 37. Pálmainé dr. Orsós Anna (Kővári Zoltánnéval, Láng Eszterrel és Vass Tündével) (2010): În szárá krisjunuluj – Karácsony napján. Beás-magyar nyelvű mondókáskönyv. Profunda könyvek. Pécs-Juta.
 38. Pálmainé Orsós Anna (Forray R. Katalinnal) (2010): Hátrányos helyzetű vagy kulturális kisebbség - cigány programok. In: Educatio. 2010./1. 75-87.
 39. Szalai Andrea (1997) A “mi” és az “ők” határai. Regio 8 (1): 104-126.
 40. Szalai Andrea (1998) A beások. In Kovalcsik Katalin (szerk.), Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. BTF-IFA-MKM, Budapest. 359-370. (Szalai 1997 rövidített változata)
 41. Tengerdi Győző-Orsós Anna (1998) Balatoni nádas berek. Beás cigány énekeskönyv. Gandhi Gimnázium, Pécs

 

© Dr. Orsós Anna, Déri Ildikó 2011