19. lecke

iDevice ikon Az igeragozási osztályok

Fă, sjé-c zîk!

  


Áku punyé uretyé! C-oj zîsjé, kum sză fásjé licsou sî pînye.
Licso ku puj

Îc trébé:

  • on puj măruntát
  • on káp dă sjápă
  • o lyingură dă untură
  • o zsumătátyé kilo dă pipărsj
  • 4-5 dărăburj dă párádisj
  • ocără száré

Bágă-n lábusă unturá sî kárnyá dă puj! Puny-o lábusá lá fok, sză sză ferbé! Kînd áj szărát-o, punyé pă kárnye ocără ápă. Kînd ăj kárnye malyé, măruntă pă je sjápá, sî bágă-n je pipárká szupcîré măruntátă sî párádisji szpártyé în pátru. Kivirlesty-o, punyé pă lábusá krupisu, sză szkádă ocără! Kînd pipărsjilye sz-or fért, gátá-j licsou.

Pînyé

Je on kilo dă făjină, sî puny-o pă kupájé. Fă ku mîná dîn făjină on kujb mik, bágă-n je ocără száré, on pik dă éleszto sî ápă. Dăp-áje ku mîná o răzmujésty, o lăcăsty, s-astyérzsj ku ápă. Sz-o bázsj în tepsză ku făjină, dăp-áje-n ren sză sză kakă.© Dr. Orsós Anna, Déri Ildikó 2011