14. lecke

iDevice ikon A múlt idejű igék
Bityág áj foszt?


 • Bună zuă, măj!
 • Sză fij szănătasză, fá! Á hungy ác foszt?
 • Ány foszt lá doktor ku kupilusztá.
 • Na, kupilulyé! Dar bityág áj foszt? Părestyé-m, sj-áj păcît?
 • Ro ám înfrigusát. M-o durut kápu sî gîtu.
 • N-áj but ápă resjé?
 • Numá ocără. M-ám zsukát ku urtásji-m pă ulyică, sî kîndă káld ny-o foszt, ány but on kristár dă ápă.
 • Kîtă dobă áj foszt ákásză?
 • Dauă szăptămîny.
 • Átunsj ocără áj hugyunyit, dá nu?
 • Dá, dăsztul o foszt, mînyi mă duk în iskulă.
 • Numá ku grizsă sză fij!

© Dr. Orsós Anna, Déri Ildikó 2011