Bevezetés

BEVEZETŐ

A nyelvek életében 15-20 év nem nagy idő.

A beás nyelv életében az elmúlt két évtized azonban forradalmi változásokat hozott. Míg 20 évvel ezelőtt beás nyelven Magyarországon többnyire csak beás anyanyelvűek beszéltek, - ők is főként csak családi, baráti körben -, napjainkban sokak körében válik egyre ismertebbé. Ebben az elmúlt időszakban alakult ki a beás nyelv írásbelisége, születtek meg azok a népmese és népdalgyűjtemények, amelyek a nyelven túl a beások életéről, mindennapjairól, de lassan feledésbe merülő hagyományaikról is árulkodnak. Egyre többen tudnak arról, hogy a magyarországi cigányok által beszélt nyelvek a romani és a beás ugyan az indoeurópai nyelvcsaládba tartoznak, ám az egyik cigány nyelvet beszélők számára a másik cigány nyelv „idegen nyelv”, melyet csak akkor értenek meg, ha megtanulják. Ma már egyre többen tudják, hogy a két nyelv legalább olyan messze van egymástól, mint az angol meg az orosz. E kettő is az indoeurópai családban található, ám a legritkábban keresnénk hasonlóságot közöttük, míg a nem beavatott számára a két cigány nyelv esetében ez az evidencia hihetetlennek tűnik még ma is. A nyelven kívül számos egyéb más különbség is van a két nyelv beszélői között.

A beások elsősorban a Dél-Dunántúl megyéiben élnek, s bár nagyobb városokban is megtalálhatjuk őket, inkább falvakban laknak. Nem véletlen, hogy az első olyan közoktatási intézmény, amely a beás nyelvet is a tantárgyai között tudhatta, szintén a Dél-Dunántúlon tette le alapkövét 1994-ben. Ez a dátum a beás írásbeliség születésének és egyre szélesebb körben való elterjedésének is kezdő időpontja. Az akkor megjelent beás nyelvű kiadványok még mind könyvalapú munkák voltak. Most örömmel jelenthetjük, hogy íme, itt az első digitális nyelvkönyv, amely a kor kihívásait követve elektronikus formában kíván segítséget nyújtani mindazoknak, akik a beás nyelvről szeretnének információkat adni.

A nyelvet tanulók számára – az első benyomásokon túl – szándékaink szerint konkrét tananyagot kínálunk, mely a klasszikus lexikai és nyelvtani ismereteken túl, különböző készségek fejlesztéséhez is segítséget nyújt. Többek között a beszédértéshez, ezért élve a műfaj lehetőségével, e tananyag számos hangzó anyagot tartalmaz. A papíralapú könyvekhez képest ez a forma több és másfajta gyakorlási lehetőséget nyújt a nyelvtanulók számára, mivel a nyelvi és nyelvtani ismeretek elmélyítéséhez szükséges feladatok megoldása és azok ellenőrzése is sokkal gyorsabbá válik, így a nyelvtanuló azonnal, „egy kattintással” képet kap arról, hogyan sajátította el az ismereteket, mit kell még tovább gyakorolnia.

Bár Ön most egy korábbi könyvalapú nyelvkönyv digitalizált formáját lapozgatja, azt ezzel összevetve láthatja, hogy ez a forma élőbb, s a benne található kiegészítésekkel: képekkel, táblázatokkal, utalásokkal, linkekkel lehetőséget kínál a beás nyelv és népismeret még komplexebb megismerésére.

E munkában legnagyobb segítséget szerzőtársam Déri Ildikó adta, aki ugyan nem anyanyelvű, ám a beás nyelvet jól ismeri, és nyelvtanulásához e könyv még nem digitalizált formáját használta. Az ő tudása nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a nyelvtanulók problémáját és nehézségeit megkönnyítve, még jobban strukturáljuk a nyelvtani ismereteket, táblázatokat. E könyv készítése során alkalmazott szerkesztőprogramot – míg én hosszú órákon át tanfolyamokon keresztül is kezdő módon – ő pillanatok alatt profi szinten elsajátította, és amennyire ideje és a leadási határidőnk ezt lehetővé tette, meg is csillogtatta ezt a tudását.

Több mint egy évtizede dolgozom Egregyi Borbálával, aki a beás nyelvű szövegek felolvasása során állandó felolvasótársammá vált. Anyanyelvűként és „amatőrként” a legprofibb kritikusom, aki időnként egy-egy kérdésével önkéntelenül is teljes leckék és szövegek átdolgozására késztetett. Külön köszönettel tartozom neki, és továbbra is számítok az ő együttműködésére is.

Tudjuk, hogy az itt látható, hallható munka tovább bővíthető. A digitális forma ehhez jó keretet is ad, hisz egy elektronikus tananyag tetszőlegesen frissíthető, bővíthető.

Számos elképzelésünk van e tananyag még teljesebbé tételére, folyamatos frissítésére, csinosítgatására, így terveink szerint ezt a munkát tovább folytatjuk. Ehhez szívesen vennénk a használók észrevételeit, további kiegészítő javaslatait is. Visszajelzéseiket szeretettel várjuk az orsos.anna@pte.hu és a derildi@freemail.hu e-mailcímeinken.

 

Jó tanulást, jó szörfölgetést kívánunk oldalainkon!

 

Szerzők

© Dr. Orsós Anna, Déri Ildikó 2011