A beás nyelv hangtana

 

A BEÁS ABCa ă á b c cs d
e é f g gy h i
î j k l ly m n
ny o p r s sj sz
t ty u v z zs zsj

 

 

a

aminy

szănătasză

sjarik

emberek

egészséges

nadrág

ă

ăszrá

szîmbătă

kăldură

voltak

szombat

meleg

á

árgyé

ámáră

lutá

ég

keserű

hegedű

b

bun

ubráz

lábusă

arc

lábas

c

cîgán

ácă

kucît

férfi, férj

cérna

kés

cs

csálád

dacskă

licso

család

dehogy

lecsó

d

drák

ádînk

rătund

ördög

mély

kerek

e

estye

meré

ástyerzsjé

ezek

alma (tsz)

töröl

é

fásjé

sjép

éleszto

csinál

dugó

élesztő

f

furnyikă

áflă

sráfurj

hangya

talál

csíkok

g

gusztă

fág

gîngájé

kóstol

bükkfa

dadog

gy

gyál

vegyé

gyácă

hegy

lát

jég, fagy

h

hungyé?

áhuz

hustyunyestyé

hol? hová?

hallod

elfárad

i

izbestyé

vinyir

gyiminyácă

földhöz vág

péntek

reggel

î

întrábă

kîntyik

ádînk

kérdez

ének

mély

j

járnă

pájé

uloj

tél

szalma

olaj

k

kînyé

ákru

urták

kutya

savanyú

barát

l

lárg

álfel

plásjé

másmilyen

szeret

ly

lyingură

fetyilye

ályezsjé

kanál

lányok

választ

m

mătură

szkump

umără

seprű

drága

olvas

n

nukă

bună

mîndră

dió

szép

ny

nyibunyestyé

punyé

sjinyé?

megbolondul

tesz, rak

ki?

o

orb

kuzsok

popă

vak

szőrme

pap

p

pipijestyé

ástyáptă

áprapé

tapogat

vár

közel

r

rágyé

braszkă

párádisj

borotvál

béka

paradicsom

s

sásză

tyiskă

nyimcestyé

hat

hurka

németül

sj

sjinusă

fásjé

szásj

hamu

csinál

zsákok

sz

szlugă

kiszkinyo

ászkultă

szolga

kendő

szót fogad

t

tăbák

szát

átunsj

dohány

falu

akkor

ty

tyámă

tyiltijestyé

naptyé

hív, nevez

elkölt

éjszaka

u

ud

butură

dăszkulc

vizes

ital

mezítláb

v

várză

ávény

vigă

káposzta

van nekünk

nemzetség

z

zîsjé

áhuz

zbară

mond

hallod

repül

zs

zsumătátyé

ázsută

kazsă

fele vminek

segít

héja vminek

zsj

zsjezsjit

árzsjint

vérzsj

ujj

ezüst

zöld

Új magánhangzók:

ă- az “e” és az “ö” közötti ajakkerekítés nélküli hang

î- a “ü” hanghoz közel álló, ajakkerejkítés nélküli hang

Megjegyzés:

Ha végignézzük a beás nyelv betűsorát, talán feltűnik, hogy a magyarban oly fontos "ö", "ő" ill. "ü", "ű" ebben a nyelvben nem szerepel. Így valószínűleg érthető, miért okoz e két hang ejtése gondot főleg az idősebb beás embereknek. Ezért lesz például a magyar sütni szóból "sitni", a főzni szóból "fézni" stb.

Új mássalhangzók:

sj- sjápă DE! lj-ly-j lingură, ljingură, jingură

zsj- zsjezsjit d-dzs-gy verdé, verdzsé, vergyé

pj-szkumpj t- tj-ty temă-tjámă- tyámă /Picsu, pöccsös,

bj-purombj csuk, kucsa/

rj-tárj

Összetett magánhangzók

A beás nyelvben a magyar nyelvtől eltérően gyakran találkozhatunk kettős magánhangzókkal /diftongusok/ és hármas magánhangzókkal /triftongusok/, amelyek úgy keletkeznek, hogy két vagy három magánhangzót ejtünk egy szótagban.

Kettőshangzójú szavak

Pl.: zuă nap

ou tojás

Hármashangzójú szavak

Pl.: pla esik

da kettő

Vannak olyanok, akik azonban a kettős- és hármashangzójú szavak ejtésének könnyítése miatt a magánhangzók között ún. hiátustöltő mássalhangzókat ejtenek, ezzel csökkentve a magánhangzótorlódást.

Pl.: zu v. zu nap

pla v. pla esik

A magánhangzók

A beás nyelvben a magánhangzók időtartamának jelentés-megkülönböztető szerepe nincs, ezért e hangok hosszúságát külön nem jelöljük./A magyarban más pl.: írok-írók/

A hangsúly

Míg a magyar nyelv hangsúlya kötött, addig a beás nyelvben a hangsúly általában magánhangzóra végződő szavak esetén az utolsó előtti szótagon, mássalhangzóra végződő szavak esetén az utolsó szótagon van.

A hangsúly a jelentés szempontjából csak ritkán rendelkezik jelentés-megkülönböztető szereppel. Ez elsősorban igéknél fordulhat elő. Ennek kiküszöbölésére szolgálhat az e, é, a, á pontos használata.

Pl.: putye tudott, képes volt v.mire

putyé bűzlik

kásză ház

kasză kasza

ragyé rág

rágyé borotvál

A magánhangzók rövidülésének jelölése

A beás nyelvben ha két szó határán magánhangzók találkoznak, az egyik mindig kiesik. Ezt a jelenséget kiejtésben rövidítéssel, írásban kötőjellel jelöljük.

Mindig az a magánhangzó esik ki, melynek hiánya nem okoz sem nyelvtani felismerhetetlenséget, sem jelentésváltozást.

Pl.: Jo nu ám kupij. Nincsenek gyerekeim.

Jo n-ám kupij.

Du tyé în iskulă! Menj az iskolába!

Du tyé-n iskulă!

A szórend

A beás nyelvben a szórend eléggé kötetlen, az értelmi és érzelmi hangsúly erősen módosíthatja.

Jo misz Koká. vagy Jo Koká misz.

Megjegyzés:

A beás nyelvben - több más nyelvhez hasonlóan - csak tegeződés van.

 

 

© Dr. Orsós Anna, Déri Ildikó 2011