Bevezető

iDevice ikon Célok
Ez a kötet abból a célból született, hogy segítsük azoknak az egyetemi, főiskolai oktatóknak a munkáját, akik szeretnének megismerkedni a kooperatív tanulásszervezés alapjaival, illetve akik vállalkoznak arra, hogy saját oktatói gyakorlatukat átalakítsák a kooperatív tanulásszervezés általunk bemutatott modelljeinek megfelelően.

Az első tanulmányban Varga Aranka mutatja be azt a fogalmi hátteret, amely a kooperatív tanulásszervezés keretét adja, bemutatva azokat a legfontosabb fogalmakat, amelyek segítenek az inkluzív oktatás feltételrendszerének megértésében. Ezekhez a fogalmakhoz kapcsolódóan abban is segíti az érdeklődő olvasókat, hogy megértsék, hogyan segítheti a kooperatív tanulásszervezés egy inkluzív pedagógiai környezet megteremtését.
 
A második tanulmányban Arató Ferenc a kooperatív tanulásszervezés strukturális alapelveit írja le - támaszkodva a hazai és nemzetközi szakirodalomban fellelhető kooperatív modellekre -, amelyek megvalósulása nélkül nem beszélhetünk valódi kooperatív gyakorlatról. A kooperatív alapelvek képezik a kooperatív paradigma differencia specifikáit, vagyis azokat a megkülönböztető jegyeket, amelyek segítségével a kooperatív tanulásszervezés a gyakorlatban is megkülönböztethető, más kiscsoportos tanulásszervezési eljárásoktól, frontális gyakorlatoktól.
 
A harmadik írásban Varga Aranka gyakorlatorientáltan ismerteti meg az olvasókat a legfontosabb kooperatív módszerekkel, saját oktatói gyakorlatából állítva példákat az egyes módszerek mellé. Kitér a kooperatív szerepek jelentőségére is, bemutatva a kooperatív tanulásszervezésben használatos szerepek megértésének, használatának különböző dimenzióit.
 
A negyedik tanulmány a csoportfejlesztéssel kapcsolatos ismereteket állítja a középpontba a szerző, kifejezetten az oktatói adaptációra koncentrálva. Kitér a csoportfejlesztés szerepére, célrendszerére, időkereteinek kialakítására, illetve a különböző - a kooperatív tanulásszervezésben használatos - mikro-csoportok szerepére.
 
A következő fejezetben a kooperatív tanulásszervezés adaptációját, gyakorlati alkalmazását elősegítő - a közoktatási fejlesztések során hasznosnak bizonyult - mérvadó attitűdöket foglalja össze a szerző, alapvetően a közoktatásban dolgozó pedagógusoknak készült korábbi kézikönyvük alapján.
 
A kötet két zárófejezete két reflektív írás Dévényi Anna és Mrázik Julianna tollából, amelyben a szerzők saját kooperatív tanulásszervezéssel kapcsolatos adaptációs törekvéseikről számolnak be. Bemutatva a kooperatív tanulásszervezés keretében szervezett kurzusaikat, próbálkozásaikat, illetve a kooperatív gyakorlat során szerzett tapasztalataikat.
A kötet szerzői bíznak abban, hogy ezek az írások hozzájárulnak a hazai egyetemeken, főiskolákon oktató szakemberek pedagógiai gyakorlatának megújulásához, hatékonyabbá, eredményesebbé tételéhez.
 
A kötet a TÁMOP 4.1.2/B program támogatásával született.
Arató Ferenc