5. ARATÓ FERENC: A KOOPERATÍV TANULÁSSZERVEZÉS ALKALMAZÁSA SORÁN HASZNÁLATOS ATTITŰDÖKRŐL

iDevice ikon Célok
Ebben a fejezetben alapvetően az Együtt-tanulók kézikönyve alapján (Arató - Varga 2006) szedem össze azokat az attitűdöket, megközelítéseket, amelyek segíthetik az oktatók adaptációs törekvéseit a kooperatív tanulásszervezés alkalmazásával kapcsolatban. A felsorolt és röviden bemutatott attitűdök nem teljes körűen kerülnek bemutatásra, hanem döntően azokat találhatja meg itt az olvasó, amelyek az eddigi - adaptációt segítő gyakorlatunkban - hasznosnak bizonyultak a kooperatív struktúrák alkalmazásának elősegítése céljából.

iDevice ikon Irodalom

Arató Ferenc – Varga Aranka (2006): Együtt-tanulók kézikönyve – Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe (első kiadás Pécs: PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. második kiadás (2008): Budapest: Educatio Társ. Szolg. Kht.)

Aronson, Elliot (1978): A társas lény. Budapest: Akadémiai Kiadó. 528

Aronson, Elliot (2008): A társas lény, Budapest: Akadémiai Kiadó. 504

Aronson, Eliot (2009): Columbine után – Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. Budapest: Ab ovo.

Bárdossy Ildikó – Dudás Margit (2010): A tanulás tervezése és értékelése. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. 248

Ciarrochi, Joseph – Forgas, Joseph P. – Mayer, John D. (2004): Érzelmi intelligencia a mindennapi életben. Budapest: Kairosz Kiadó.

Dienes Zoltán (1999): Építsük fel a matematikát. Budapest: SHL Hungary.

Falus Iván – Kotschy Beáta (2006): Kompetencia alapú tanárképzés : divatos jelszó vagy a megújulás eszköze? Pedagógusképzés 2006/3-4. 67-75.

Gordon, Thomas (1989): TET - A tanári hatékonyság fejlesztése. Budapest: Gondolat Kiadó

Gordon, Thomas (2001): Tanítsd gyermeked (ön)fegyelemre! Budapest: Assertiv Kiadó

Mérő László (2002): Új észjárások. Budapest: Tericum

Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? – Kostruktivizmus és pedagógia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Nahalka István szerk. (2006): A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése – Hatékony tanulás. Budapest: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet.

Rogers, Carl (2004): Az igazán fontos tanulás a terápiában és az oktatásban in Valakivé válni – A személyiség születése. Budapest: Edge 2000 Kft. 347-368. oldal

Rogers, Carl (2002) A személyes kapcsolat mint a tanulás serkentője. In Klein Sándor szerk., Budapest: Edge 2000 Kft. 15–38. oldal Gyermekközpontú iskola

Rosenberg, Marshall B. (2005): Nonviolent Communication: A Language of Life. Encinitas: PuddleDancer Press.

Takács Valéria (2008): A kód. in Kooperatív tanulásszervezés az integráció szolgálatában.. Arató Ferenc szerk. Budapest: Educatio Társ. Szolg. Kht. 13-16. oldal

Tenenbaum, Samuel (2004): Carl Rogers és a nondirektív tanulás. In: Carl Rogers: Valakivé válni – A személyiség születése. Budapest: Edge 2000 Kft. 373–388. oldal