Tartalomjegyzék

BEVEZETŐ
1. VARGA ARANKA: KOOPERATIVITÁS ÉS INKLÚZIÓ

ALAPFOGALMAK
1. Esélyegyenlőség
2. Méltányosság
3. Inklúzió
4. Inkluzív pedagógia
5. Minőségi oktatás
KOOPERÁCIÓVAL AZ INKLÚZIÓ FELÉ
KOOPERATIVITÁS AZ INKLÚZIÓ ESZKÖZE
KOOPERATIVITÁS A SZOCIÁLIS BEFOLYÁSOLÁS ESZKÖZE

2. ARATÓ FERENC: A KOOPERATÍV ALAPELVEK RENDSZERE

A STRUKTURÁLIS KOOPERATÍV ALAPELVEKRŐL ÁLTALÁBAN
A KOOPERATÍV ALAPELVEK JELENTŐSÉGE A HATÉKONY ÉS EREDMÉNYES GYAKORLAT SZEMPONTJÁBÓL
AZ ALAPELVEK RENDSZERE
Rugalmas és inkluzív tanulásszervezési struktúrák
Mindenkire személyesen kiterjedő párhuzamos interakció
Építő és ösztönző egymásrautaltság
Egyenlő részvétel és hozzáférés
Személyes felelősségvállalás és egyéni számonkérhetőség
Lépéről lépésre biztosított folyamatos kooperatív nyilvánosság
Tudatosan fejlesztett intra- és interperszonális, kognitív és tanulási kompetenciák.
AZ ALAPELVEK KOMPLEX RENDSZERE A NEMZETKÖZI IRODALOM TÜKRÉBEN

3. VARGA ARANKA: A KOOPERATÍV ALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉT TÁMOGATÓ STRUKTÚRÁK ÉS SZEREPEK

BEVEZETÉS
KOOPERATÍV STRUKTÚRÁK
1. Mozaikok
2. Csoporton belüli forgók
3. Csoportok közötti forgók
4. Írásos eszközök
5. Tudáspróbák
6. Strukturált együttműködések
STRUKTÚRÁK - ÖSSZEGZÉS
CSOPORTSZEREPEK
1. Pedagógiai céloknak alárendelt és irányított csoportdinamika
2. Kompetenciafejlesztés új lehetősége
3. Instruálás megkönnyítése
4. Kooperatív alapelvek működésének támogatása
5. Szubszidiaritás elvének érvényesítése
6. A tanár szerepének megváltoztatása
7. Önállóság és kreativitás fejlesztése
KOOPERATÍV SZEREPEK – ÖSSZEGZÉS

4. ARATÓ FERENC: CSOPORTALAKÍTÁS ÉS CSOPORTFEJLESZTÉS KOOPERATÍV TANULÁSSZERVEZÉSSEL HALLGATÓI CSOPORTOKBAN

CSOPORTALAKÍTÁS
CSOPORTFEJLESZTÉS
FOLYAMATOS ÉS REFLEKTÍV CSOPORTFEJLESZTÉS
PERIODIKUS CSOPORTFEJLESZTÉSI SZAKASZOK
IDŐARÁNYOK
KOOPERATÍV ALAPCSOPORTOK

5. ARATÓ FERENC: A KOOPERATÍV TANULÁSSZERVEZÉS ALKALMAZÁSA SORÁN HASZNÁLATOS ATTITŰDÖKRŐL

RÖVIDEN AZ ATTITŰDÖK SZEREPÉRŐL AZ OKTATÓI GYAKORLATBAN
AZ OKTATÓ SZEREPE AZ EGYÜTT-TANULÁS SEGÍTÉSÉBEN
AZ EGYÜTT-TANULÁST SEGÍTŐ ATTITŰDÖK
ÖSSZEGZÉS

6. DÉVÉNYI ANNA: EGYÜTT-TANULÁS ÉS EGYÜTT-TANÍTÁS A TÖRTÉNELEM TANÁRKÉPZÉSBEN – EGY KEZDŐ KOOPERÁLÓ BOTLADOZÁSAINAK TANULSÁGAI

AZ ADAPTÁCIÓBA BEVONT KURZUS RÖVID BEMUTATÁSA
TERVEIM A KURZUS MENETÉRŐL – ÉS AZOK VÁLTOZÁSA
A KURZUS SORÁN ALKALMAZOTT SZEREPEK
A KURZUS MENETE
TESZTEREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSEIK

7. MRÁZIK JULIANNA: A KOOPERATÍV TANULÁSSZERVEZÉS IMPLEMENTÁCIÓJA A TANÁRKÉPZÉS KURZUSAIN – KÉPZÉSREFLEXIÓ ÉS A VÁLTOZÓ OKTATÓSZEREP

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS MÓDSZEREK
TANULÁS-TANÍTÁS
MA TANÁRI SZAK GYAKORLATI KÉPZÉS KÍSÉRŐ SZEMINÁRIUMA
TUDOMÁNYOS KÖZLÉS
NÉHÁNY GYAKORLATI ÉSZREVÉTEL
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK
A CSOPORTKIALAKÍTÁSI ELJÁRÁSOK ÉS HATÁSUK A TANÁRI SZEREPRE
MITŐL KOOPERATÍV? ALAPELVEK A KOOPERATÍV TANULÁSSZERVEZÉSBEN
ALKOTÁS ÉS ALKOTÁSRA KÉSZTETÉS
REFLEXIÓK A REFLEXIÓKRA – ÉSZREVÉTELEK A KURZUSOKON RÉSZTVEVŐKTŐL
AZ OKTATÓI SZEREPVÁLTOZÁS LEHETSÉGES IRÁNYAI
A KOOPERATÍV TANÁR EGY LEHETSÉGES KOMPETENCIA-PROFILJA