4. ARATÓ FERENC: CSOPORTALAKÍTÁS ÉS CSOPORTFEJLESZTÉS KOOPERATÍV TANULÁSSZERVEZÉSSEL HALLGATÓI CSOPORTOKBAN

iDevice ikon Célok
Ebben a fejezetben a kooperatív hallgatói csoportok létrehozásáról és fejlesztéséről szóló legfontosabb ismereteket foglalom össze, alapvetően az oktatói adaptációt elősegítendő. A csoportalakítás kérdésétől a csoportfejlesztés logikáján és lépésein túl arról is lesz szó, hogy milyen arányban kell az akadémikus feladatokat és a csoportfejlesztésre szánt időt felosztani egy kurzuson belül, s hogy milyen típusú csoportokról beszélünk a kooperatív tanulásszervezés modelljeiben.

iDevice ikon Irodalom

Arató Ferenc – Varga Aranka (2006): Együtt-tanulók kézikönyve – Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe (első kiadás Pécs: PTE BTK, Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. második kiadás (2008): Budapest: Educatio Társ. Szolg. Kht.)

Aronson, Elliot (2008): A társas lény, Budapest: Akadémiai Kiadó. 504

Aronson, Eliot (2009): Columbine után – Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. Budapest: Ab ovo.

Goleman, Daniel (1997): Érzelmi intelligencia. Budapest: Háttér Kiadó

Goleman, Daniel (2002): Érzelmi intelligencia a munkahelyen. Budapest: Edge 2000

Johnson, Roger T. – Johnson, David W (1989): Cooperation and Competition: Theory and Practice. Edina: Interaction Book Company

Johnson, Roger T. – Johnson, David W. (1994): An Overwiew of Cooperative Learning. In J. Thousand, Jacqueline S. – Villa, Richard A. – Nevin, Ann I. (Eds): Creativity and Collaborative Learning. Baltimore: Brookes Press.

Johnson, Roger T. – Johson, David W. (1999): Learning Together and Alone. Allyn and Bacon, Massachusetts

Johnson, David W., Johnson, Roger T., Stanne, Mary Beth (2000.): Cooperative Learning Methods: A Meta-Analysis. Minnesota: University of Minnesota.

Kulik, C. L. C. – Kulik, J. A. (1982): Effects of ability grouping on secondary school students: A meta-analysis of evaluation findings. American Educational Research Journal, 19(3), 415–428.

Kagan, Spencer (2001a): Kooperatív tanulás (Önkonet, Budapest)

Kagan, Spencer – Kagan, Miguel (2009): Kagan Cooperative Learning. San Clemente: Kagan Publishing Company.

Lou, Y. – Abrami, P. C. – Spence, J. C. – Paulsen, C. – Chambers, B., – d’Apollonio, S. (1996): Within-class grouping: A meta-analysis. Review of Educational Research, 66(4), 423–458.

Marzano, R. – Pickering, D. – Pollock, J. (2001): Classroom Instructions that Works: Research Based Strategies for Increasing Student Achievement. Alexandra: Assotiation for Supervision and Curriculum Development.

Oakes, J. (1985): Keeping track: How schools structure inequality. New Haven: Yale University Press.

Slavin, Robert E. (1983): Cooperative learning. New York: Longman.

Slavin, Robert E. (1995): Cooperative learning theory, research, and practice. Boston: Allyn and Bacon.

Ziegler, S. (1981): The Effectiveness of Cooperative Learning Teams for Increasing Cross-Ethnic Friendship: Additional Evidence. Human Organization. 40. 264-268.

Takács Valéria (2008): A kód. in Kooperatív tanulásszervezés az integráció szolgálatában.. Arató Ferenc szerk. Budapest: Educatio Társ. Szolg. Kht. 13-16. oldal)