3. VARGA ARANKA: A KOOPERATÍV ALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉT TÁMOGATÓ STRUKTÚRÁK ÉS SZEREPEK

iDevice ikon Célok
Az alábbiakban arra vállalkozunk, hogy a leginkább ismert kooperatív struktúrákat röviden és tematikusan ismertetessük. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a felsorolás elsősorban gyakorlati útmutató kíván lenni a kooperatív alapelveken nyugvó szemlélet oktatói gyakorlatban történő megjelenésének megkönnyítéséhez. Vagyis a kooperatív tanulásszervezés bevezetésekor nélkülözhetetlen az alapelvek megismerése és belsővé válása, a napi gyakorlatban alkalmazáshoz pedig a struktúrák nyújtanak kipróbált eszközöket. Ugyanígy tekinthetünk a kooperatív szerepekre, melyek funkcióinak számba vételével további strukturális eszközt kívánunk felajánlani az alkalmazók számára. A szerepek sokoldalúsága azonban szintén erősíteni szeretné, hogy működésük - ugyanúgy, mint a struktúráké - elsősorban az alapelvek megvalósításának gyakorlati eszköze.

iDevice ikon Irodalom

Arató Ferenc – Varga Aranka (2006): Együtt-tanulók kézikönyve. Pécs: PTE BTK NTI.

Aronson, Elliot – Blaney, Nancy – Stephan, Cookie – Sikes, Jev –Snapp, Mathew (1978): The Jigsaw Classroom. Sage Publications

Aronson Elliot (2009): Columbine után. Budapest: AB OVO Kiadó. 188.

Bárdossy Ildikó - Dudás Margit - Pethőné Nagy Csilla - Priskinné Rizner Terézia (2003): Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában IV, Pécs: Pécsi Tudományegyetem, BTK Tanárképző Intézet.

Bárdossy Ildikó – Dudás Margit (2010): A tanulás tervezése és értékelése. Pécs: Pécsi Tudományegyetem BTK.

Benda József (2002): A kooperatív pedagógia szocializációs sikerei és lehetőségei Magyarországon II. Új Pedagógiai Szemle, 10. 21-30. oldal

Johnson, Roger T.és David W., (1994): An Overview of Cooperative Learning in: J. Thousand, A. Villa and A. Nevin (Eds), Creativity and Collaborative Learning. Baltimore: Brookes Press.

Johnson, Roger T.és David W., Holubec, E. (1990): Circels of Learning. Edina, Minnesota: Interaction Book Company.

Spencer Kagan, Spencer (20010): Kooperatív tanulás. Budapest: Önkonet.

Óhidy Andrea (2005): Az eredményes tanítási óra jellemzői. Új Pedagógiai Szemle 12.

Varga Aranka (2006): Kooperatív tanulás a szakképző intézményekben. Budapest: Nemzeti Szakképzési Intézet.

Varga Aranka (2011): Inklúzió a gyakorlatban In: Bencén Fekete Andrea (szerk.): Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencében. Kaposvár: Kaposvári Egyetem. 496-503.