6. DÉVÉNYI ANNA: EGYÜTT-TANULÁS ÉS EGYÜTT-TANÍTÁS A TÖRTÉNELEM TANÁRKÉPZÉSBEN – EGY KEZDŐ KOOPERÁLÓ BOTLADOZÁSAINAK TANULSÁGAI

iDevice ikon Célok
A következőkben egy egyetemi kurzus bemutatására kerül sor, amelynek során annak oktatója kísérletet tett a kooperatív tanulásszervezés adaptálására. Az írás tehát több tanulási folyamattal is foglalkozik párhuzamosan. Egyrészt bemutatja a hallgatók tanulásának folyamatát, a kurzus menetét, céljait és azok megvalósulását. Másrészt azt vizsgálja, hogyan tanulta (tanulja) meg az oktató a kooperatív struktúrák helyes alkalmazását, illetve azt, hogy hogyan építsen egy kurzust (lehetőleg minden részletében) a kooperatív alapelvekre, milyen nehézségekbe ütközik, milyen hibákat követ el és hogyan igyekszik korrigálni mindezeket.

2010 telén TÁMOP pályázat keretében a PTE-n megvalósuló oktatói műhelyen vettem részt, mely a kooperatív struktúrák felsőoktatásban való felhasználására készített fel egyetemi oktatókat. A műhely vezetője Arató Ferenc, a PTE Neveléstudományi Intézet munkatársa. A kooperatív tanítás elméleti alapjait kooperatív struktúrák segítségével sajátítottuk el. A kurzus folytatásaként lehetőségem nyílt a modell adaptálására saját kurzusomon, folyamatos szakmai konzultáció mellett.


iDevice ikon Irodalom

Arató Ferenc – Varga Aranka (2008): Együtt-tanulók kézikönyve. Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe. Budapest: Educatio.

Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethőné Nagy Csilla – Priskinné Rizner Erika (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás lehetőségei. Pécs-Budapest: Pécsi Tudományegyetem.

F. Dárdai Ágnes (2006): A történelem tanításának és tanulásának módszerei és stratégiái. In: F. DárdaiTörténelmi megismerés-történelmi gondolkodás. A történelem tanári továbbképzés kiskönyvtára XLI. Budapest: ELTE-MTT. I. kötet 59-74. Ágnes:

Száray Miklós – Kaposi József: Történelem IV. Forrásközpontú történelem. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2008.