NÉHÁNY GYAKORLATI ÉSZREVÉTEL

A szerepek (színek, tollak) kiosztásakor fontos arra felhívni a figyelmet, hogy a szerepéért, a hozzá kapcsolódó felelősségért a tanulási folyamat egésze során felelnie kell, nem adhatja át (például a jegyző nem gyűjtheti be a csoport íróeszközeit, ha az eszközfelelős dolga). Noha felnőttek oktatásáról van szó, érdemes leszámolni azzal a hiedelemmel, hogy „maguktól" mennek a folyamatok. A tanári instrukció pontossága döntő (a feladat érthetősége, a megoldásra szánható idő megadása). Így, például a páros interjúk esetén fontos, hogy csak az egyik fél beszélhet, míg a másik fél jegyzetel és fordítva. Fontos, hogy a csoportalakítás során (így a hajlított véleményvonal alkalmazásakor) a kurzus vezetője elmondja, a résztvevők megkérdezhetik egymástól, ki milyen mértékben szakértője a témának, hiszen e nélkül az egyes résztvevők nem tudnák pozícionálni magukat a sorban. A csoportfeladatok esetén - csoport-produktum készítésekor ­- érdemes szabályozni, kik, milyen sorrendben és hányszor szólhatnak a témához, hiszen akkor lehet méltányos és egyenlő a részvétel illetve a hozzáférés, ha ugyanolyan eséllyel nyilvánulhat meg bármely résztvevő. Ez számok, korongok, „zsetonok" kiosztásával elérhető (mindenkinek csak annyi hozzászólása lehet, ahány zsetonja van) - így a hozzászólásoknak tétje van: aki megjegyzést kíván tenni, azt kuponja feláldozásával kell elérnie. A kooperatív tanulásszervezés sikerét befolyásolja, hogy megfelelő idő áll-e rendelkezésre a foglalkozások, kurzusok kivitelezésére (a 45 perces tanóraszervezés ronthat a kooperatív tanulásszervezés hatásfokán), habár a rugalmasan alakított struktúrák módot adnak arra, hogy bármilyen időkeretben lehessen kooperatív módon tanulni.
 
 

5. ábra: Csoportmunka - egyéni felelősséggel