TUDOMÁNYOS KÖZLÉS

A kurzuson kooperatív módon megszervezet tanulás egy példája volt annak, hogy e tanulásszervezési mód a tudásátadás bármelyik szakaszában és bármely témát érintve alkalmazható. Ebben a csoportban (MA tanárképzés második évén résztvevő, nappali tagozatos hallgatók) az első alkalomkor találkoztak a kooperatív tanulással: ennek célja a csoportfejlesztés mint kompetenciacél és a tudományfogalom-kutatásfogalom kialakítása mint akadémikus cél volt. A fogalmakat páros interjúkban dolgozták fel (a négyfős csoportokban két-két tag dolgozott együtt: az előzetesen kiadott, egyénileg elolvasott szövegeket egymással interjút készítve osztották meg.)