ALKOTÁS ÉS ALKOTÁSRA KÉSZTETÉS

A kooperatív tanulásszervezés és a hagyományos pedagógiai eljárás során is megjelenő fontos elem, ám az előbbinél nélkülözhetetlen - éppen azon sajátosságánál fogva, hogy a tanári és tanulói tevékenységet alkotó folyamatként tételezi - a produktumok, a különféle objektivációk létrejötte. A tanítási-tanulási folyamat alapeleme az a várt vagy tervezett cél, amelynek szolgálatában állnak ezek a procedúrák. Egy jó szándékú félreértelmezése e fő pedagógiai tevékenységeknek, hogy mindenekelőtt ténytudást, reproduktív tudáselemeket: az akadémikus tudás komponenseit szükséges elhelyezni, rögzíteni e processzusokban. Ugyanakkor e visszaidézhető tudáselemek mellett elengedhetetlen további kompetencia-komponensek (képesség, készség, jártasság) elhelyezése, a kognitívumokkal egyidejűleg. Tehát a kooperatív módon megszervezett tanulás ­amellett, hogy hatékonyabb, miután minimalizálja azon résztvevők számát, akikről „lemondani" kényszerülne, összevetve a hagyományos tanulásszervezéssel, vagyis leginkább képes bevonni a hallgatókat a tanulási-tanítási folyamatokba; méltányosabb és eredményesebb ­- így az individuális képességek fejlesztésében és a team-munkára való alkalmasság kiépítésében egyaránt döntő jelentőségű.