TANULÁS-TANÍTÁS

A kurzus résztvevői a MA tanárképzésben résztvevő vegyes-szakos nappali tagozatos hallgatói voltak, 25 fős csoportban. A kurzus felépítése 15 órányi elméleti (előadás) és 15 órányi gyakorlati (szeminárium) óra volt. Ezek a tanórák 90 percesek és 45 percesek voltak - ez lehetőséget adott arra, hogy hármas szakaszban: a félév első hónapjában négyszer 90+45 perces (elméleti) a második hónapban négyszer 90+45 perces (gyakorlati) tömbben, a harmadik hónapban ismételten négyszer 90+45 perces (elméleti) szakaszban jelenjék meg a félév során. A közbülső (második) hónap egészében gyakorlóiskolai óramegfigyeléssel teltek, az első hónapban lezajlott felkészítés után, a harmadik hónap a tapasztalatok összegzésével, feldolgozásával foglalkozott. Az első hónapban a bevezető szakasz első 135 perce a csoportalakítással kezdődött: a már leírt hajlított véleményvonal struktúrájában kellett a hallgatóknak meghatározniuk a pedagógia tárgyáról való tudásukat. Ezután négyfős csoportok kialakítás történt, a szerepek kiosztása majd páros interjúban a téma-releváns fogalmak, definíciók megtanulása.
 
 

3. ábra: A csoportproduktumok közreadása - egyenlő részvétel