MA TANÁRI SZAK GYAKORLATI KÉPZÉS KÍSÉRŐ SZEMINÁRIUMA

A kurzus sajátos körülménye, hogy a hallgatók a tanulmányaik elején, és a szemeszter utolsó szakaszában vesznek részt a két alkalommal megtartott foglalkozáson. E keretek között nyílik mód arra, hogy a tanítási gyakorlatot kísérő szemináriumon lehetőségük legyen egyfelől reflektálniuk a folyó gyakorlati képzésükre másfelől a portfólió elkészítéséhez valamint az ezzel kapcsolatos prezentációjukhoz segítséget kaphassanak. A kurzus minimumkövetelményei a kilenc tanári kompetencia valamint a portfólió kötelező és választható dokumentumai bemutatása. Következésképpen e két alkalom időkerete egyfelől nem elégséges ezen összetett feladatok elvégzéséhez, másfelől olyan tanulásszervezési eljárá(sokat) kíván, amelyekkel mégiscsak kivitelezhetők a célként tételezett teendők. Így okszerűnek mutatkozott, hogy a választás a kooperatív tanulásszervezésre esett, amellyel a leginkább hatékonyan és méltányosan - és remény szerint eredményesen ­- lehetett a kurzus célkitűzéseit teljesíteni. A délelőtti és délutáni alkalmak felépítése - az akadémikus és a kompetenciacélok egyidejű szem előtt tartásával - a következő volt
1. szakasz: Csoportalakítás, megismerkedés
2. szakasz: Csoportfejlesztés és a tanár MA záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók megtanulása
3. szakasz: Csoportfejlesztés és a tanári kompetenciák megismerése
4. szakasz: Csoportfejlesztés és a portfólióba szükséges dokumentumok megismerése. A sikeres prezentáció elemei megismerése
Az első szakaszban hajlított véleményvonallal kellett a hallgatóknak meghatározniuk a pedagógia tárgyáról való tudásukat. Ezután négyfős csoportok kialakítás történt, a szerepek kiosztását övetően páros interjúban megismerkedtek egymással a résztvevők. A következő részben a szak zárásával (záróvizsga, portfólió-védés, prezentáció-készítés) kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó szövegeket kaptak kézhez a résztvevők. Ezeket egyénileg dolgozták fel, jegyzeteket készítettek, majd az elkészült jegyzeteket egymással megismertették mindaddig, amíg a csoport mindegyik tagja mindegyik szöveget megismerte. Egy csoporton belül négy szöveg forgott ilyen módon, minden csoportban ugyanaz a négy szöveg. A tanári kompetenciák feldolgozása „ablak" struktúrában történt, azaz a résztvevők ez egyes kompetenciákkal kapcsolatban önreflektív módon előhívták, melyek azok, amelyekkel már rendelkeznek, melyek terén szükséges a szakmai önfejlődés és melyek azok, amelyek teljesen új területként jelentkeztek.
 
 

4. ábra: Csoportforgó