MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS MÓDSZEREK

A kurzus, amelyen a leendő tanárok munkáját a praxisban segítő vezetőtanári (mentortanár) szakosok, valamint a szakvizsgát megszerezni kívánó, továbbképzésben részt vevő, már néhány évtizedes gyakorlatot magukénak tudó, levelező rendben egyetemi tanulmányokat folytató (posztgraduális) pedagógusok vettek részt, a minőségbiztosítás témáját dolgozta fel, kooperatív módon. A képzés csoportonként (20-25 fő) két alkalomra bomlott, egy szakasz 5 órát, míg a másik 10 órát tartalmazott, időben egymástól távol. Négy, illetve ötfős csoportok kialakítására volt lehetőség ­- számolva azzal, hogy a különféle helyekről érkező hallgatók késve érkeztek illetve még az órák vége előtt kellett távozniuk, így sajátos dinamikát kölcsönözve az óráknak. A csoportalakítás a hajlított véleményvonal kooperatív struktúra segítségével történt: a résztvevőknek az volt a feladatuk, hogy bemérjék tudásukat a minőségbiztosítás témakörével kapcsolatban 0% és 100%-os intervallumban. A két végpont kijelölése után egyvonalban kellett felsorakozniuk a hallgatóknak, aszerint, hogy - saját megítélése alapján - ki hova sorolja magát. A pedagógusoknak egymást is meg kellett kérdezniük, ki milyen mértékben tekinti magát szakértőnek a témában, ahhoz, hogy önmagukat is pozicionálni tudják.

1. ábra: Fogalomgyűjtés

 

A 8:00 és 18:00 óra között zajló órafolyam az ismerkedő, csoportalakító szakaszon kívül a következő részekre tagozódott: a különféle a minőség-fogalmak megismerése (egyéni olvasással: a csoportban mindenki kapott egy fogalmat, majd párban elmondták egymásnak. Közben mindenki egyéni jegyzetet készített, akinél nem az éppen ismertetett fogalom volt. A résztvevők azt az instrukciót kapták, hogy aki beszélt, nem jegyzetelhetett, és aki jegyzetelt, nem szólhatott, csak az ismertetett fogalom megértésének érdekében. Az elolvasott és lejegyzetelt fogalmak végül az előzetesen kivágott papírlapokra kerültek.

Ezt követően a témában szakirodalmi kitekintés történt - helyben elolvasott szövegek alapján - amelynek a feldolgozási módja lényegkiemelés (aláhúzással a szövegben) volt, majd utána írásos csoportforgó formájában, az egy öt osztással rendelkező táblázat-eszközt használva három lényeges dolog beírása cellánként. Végül az elkészült táblázat a csoportok között körbejárt. A sikeres oktatás kulcsfeltételeinek tanulmányozására (hatékonyság, eredményesség, méltányosság) egy szakértői csoport kialakítása történt, résztvevőnként egy alapelv elolvasásával. Az azonos szerepűek azt az instrukciót kapták, hogy külön üljenek össze, majd egy szöveget kaptak, amelyet egyéni olvasást követően csoportforgóban mondtak el. Ezt elvégezve a „szakértők" visszaültek a csoportokhoz és elmondták az olvasottakat, tanultakat. A csoport tagjai kérdeztek és egyéni jegyzetet készítettek. A szakasz végén plakát (közös jegyzet) készült, amely részben az összegzést - részben a tanulássegítést: az ellenőrzésben segítette.

A következő szakaszban különféle minőség-modellek tanulmányozása történt, (egy csoport egy modellt kapott). Közös csoportplakát készítése következett: minden csoport felvázolta a feldolgozott modellt, majd a csoport-plakát körbe ment a többi csoport között. A csoport-plakátra ragasztott öntapadós papírokon kérdések, reflexiók küldése történt a feladó csoporthoz. A résztvevők olyan instrukciót kaptak, hogy a csoportplakát addig forogjon a többi csoport között, ameddig nem ér vissza az eredeti feladóhoz. Végül kooperatív vita következett: a modellt feldolgozó csoport feladata az volt, hogy érvelnie kellett feldolgozott modellje mellett, válaszokat adnia a kérdésekre - míg a többi csoportnak kritikai reflexiókat kellett megfogalmaznia és ellenérveket felsorakoztatnia a tárgyalt modellel szemben. A kiegyenlített részvétel érdekében az az instrukció hangzott el, hogy minden csoporttagnak egy pro minden más csoporttagnak egy kontra érvet kellett megfogalmaznia. A kurzus zárásaképpen - az elsajátított fogalmak, módszerek, stratégiák és modellek ismeretében a csoportok saját intézményi működésük minőségirányítási programját kellett, hogy létrehozzák.

2. ábra Triós interjú