Nyelvtan

A kötőmód

A beás nyelvben igen gyakran használt igemód. Megvalósítható cselekvést jelöl. Gyakori használata révén igen sok jelentésárnyalat kifejezésére vált alkalmassá. A sok árnyalat közül, amelyeket a főmondat állítmányaként kifejezhet, csak néhányat emeljünk ki:

Pl.: a./ rendelkezés, parancs:

Sjinyigogyi sză fijé lá opt sjászurj áisj! Nyolc órakor mindenki legyen itt!

b./ óhaj, kívánság:

Sză fij szănătosz! Légy egészséges!

c./ kétely, hitetlenség:

Sză n-o fi văzut? Nem látta volna?

d./ tépelődés, határozatlanság

Sjé sză fák? Mit csináljak?

Gyakran használjuk olyan szerkezetekben, ahol a magyar nyelvben főnévi igenév van.

Pl.: Trébé sză mă duk. El kell mennem. Învácă sză szkrijé. Írni tanul.

A kijelentő mód jelen idejű alakjaitól csak egyes és többes szám 3. személyben tér el. Ez a két harmadik személyű alak azonos. A különbség csak az, hogy a kötőmód minden alakja elé mindig kitesszük a "sză" kötőszót. /A leckék szótárrészében a 3. alak/

Az egyes és többes szám 3. személyében a személyragok a következők:

Ha a kijelentő mód jelen idejében az egyes szám 3. személyében:

a./ "-ă" személyrag van, a kötőmódban "-é",

b./ "-é" a személyrag, a kötőmódban "-ă" található.

c./ Az "-i" tövű igék egyes és többes szám 3. személye mind a kijelentő mód, mind a kötőmód jelen idejében egyformán "-e".

Ha az ige visszaható, a 3. személyű alakokban két "sză" szócska található.

Pl.: O mérsz sză sză gátyé. Elment öltözködni.

Kupiji n-áve dă gînd sză sză szkalyé. A gyerekek nem akartak felkelni.

Néhány gyakran használt ige kötőmódja


kijelentő mód jelen idő
3. személy

kötőmód
3. személy

a)

hogy aludjon

sză kulkă

sză sză kulsjé

hogy dolgozzon

lukră

sză lukré

hogy egyen

mănînkă

sză mănînsjé

hogy énekeljen

kîntă

sză kîntyé

hogy játsszon

sză zsakă

sză sză zsasjé

hogy mosakodjon

sză szpálă

sză sză szpelyé

hogy olvasson

umără

sză umiré

hogy öltözködjön

sză gátă

sză sză gátyé

hogy táncoljon

zsakă

sză zsasjé

b)

hogy csináljon

fásjé

sză fákă

hogy halljon

áhugyé

sză áhudă

hogy menjen

merzsjé

sză márgă

hogy menjen

sză dusjé

sză sză dukă

hogy mondjon

zîsjé

sză zîkă

hogy nevessen

rîgyé

sză rîdă

hogy sírjon

plînzsjé

sză plîngă

hogy szeressen

plásjé

sză plákă

hogy üljön/lakjon

ságyé

sză sádă

c)

hogy értsen

prisje

sză prisje

hogy főzzön

ferbé

sză ferbé

hogy írjon

szkrijé

sză szkrijé

hogy vágjon

tájé

sză tájé

hogy tudjon

styi

sză styi

d) rendhagyó igék

hogy adjon

sză gye

hogy álljon

sztă

sză stye

hogy igyon

be

sză be

hogy legyen

jestyé

sză fijé

hogy legyen neki

á

sză ájvé

hogy vegyen

je

sză je

 

© Dr. Orsós Anna, Déri Ildikó 2011