Nyelvtan

A számnevek Az életkor kifejezése
A tőszámnevek A sorszámnevek A határozatlan számnevek

A számnevek

A számnév valaminek a számát, mennyiségét vagy sorrendjét jelöli.

A beás nyelvben a számnevek két nagy csoportját ismerjük: a határozott és határozatlan számnevek.

A határozott számnevek fajtái:

a) A tőszámnevek

A tőszámnevek egyre és kettőre végződő alakjaiban a hozzákapcsolódó főnév nemétől függően megkülönböztetünk hímnemű és nőnemű tőszámneveket is.

Az egy számnév kivételével a tőszámnevek után a főnév mindig többes számban áll.

Megjegyzés:

  • Az egy tőszámnevet csak számolásnál használjuk, egyéb esetekben a főnév határozatlan névelője jelenti a konkrét számot.
  • A semleges nemű főnév többes száma előtt a " dauă" áll. Pl.:" dauă lyemnyé " két fa
  • Húsztól fölfelé a számnevekhez " dă " viszonyszóval kapcsoljuk a főnevet.

Pl.: "dauăzăsj sî sjinsj dă kupij" huszonöt gyerek

1 unu, u

2 doj / da

3 trij

4 pátru

5 sjinsj

6 sásză

7 sáptyé

8 opt

9 na

10 zesjé

11 unszprăzesj

12 dojszprăzesj / dauăszprăzesj

13 trijszprăzesj

14 pátruszprăzesj

15 sjinsjszprăzesj

16 sászprăzesj

17 sáptyészprăzesj

18 optăszprăzesj

19 nauăszprăzesj

20 dauăzăsj

21 dauăzăsj sî unu

22 dauăzăsj sî doj / dauă....

30 trijzăsj

40 pátruzăsj

50 sjinsjzăsj

60 sájzăsj

70 sáptyézăsj

80 optzăsj

90 nauăzăsj

100 o szu

101 o szută sî unu...

200 dauăszutyé

300 trijszutyé

.

.

1000 o ezeră /o mily

2000 dauă ezeré...

b) A sorszámnevek

A sorszámnevek használata a beás nyelvben egyre ritkább.

A sorszámneveket a tőszámnevekből képezzük hímnemben "ál", nőnemben az "á" birtokos névelővel.

Kivétel az első sorszámnév.

1. hăl înnentyé, há înnentyé (az elöl álló)

2. ál dojilye (hn), á dauălye (nn)

3. ál triilye

4. ál pátrilye

5. ál sjinsjilye

6. ál sászălye

7. ál sáptyilye

8. ál optyîlye

9. ál nauălye

10. ál zesjilye

Megjegyzés:

  • Több területen használják a máj înti (először, elsőként) kifejezést is.

c) A határozatlan számnevek

sok, sokat mult (hn.), multă (nn.), mult (sn.) mulc ( tsz. hn.), multyé (tsz. nn.) multyé (tsz. sn.)

Mult styij. Sokat tudsz. Multyé fetyé-sz áisj. Sok lány van itt. Mulc kupij ám. Sok gyerekem van.

kevés, keveset pucîn (hn.), pucî (nn.), pucîn (sn.), pucîny (tsz. hn.), pucînyé (tsz. nn.), pucînyé (tsz. sn.)

Ásztá-j pucîn. Ez kevés. Pucînă dobă ám. Kevés időm van. Aminy pucîny ăsz áisj. Kevés itt az ember. Pucînyé-sz ublosjilye. Kevés az ablak.

Az életkor kifejezése 

Dă kic áj jésty? Hány éves vagy?

Jo misz dă ............... áj. 

Választékosabban így mondhatjuk: 

Jo misz dă ...........áj dă zîlyé. Én ....... éves vagyok. / A " ... áj dă zîlyé" szószerinti jelentése "... év napjai"./

Dă kic áj ăj bărbátu-c? Hány éves a férjed?

Jél ăj dă trijzăsj sî sjinsj áj dă zîlyé. 35 éves.

© Dr. Orsós Anna, Déri Ildikó 2011