Irodalomjegyzék, hivatkozások

BAJUSZ Klára (2004): Az iskolarendszerű felnőttoktatás a dél-dunántúli régióban. Helyzetkép a 2001/2002-es tanévről. PhD Értekezés, ELTE BTK, 2004.

BECK, Ulrich (1994): Risk Society: towards a new modernity. Sage, London, 1994.

Betekintés egyes külföldi felnőttképzési törvényekbe. In Szakképzési Szemle.16.Évf/3. sz., 261.-270. old.

BUDAI Ágnes (2001): Az egész életen át tartó tanulás. Új Pedagógiai Szemle. 50. Évf./11. sz. 2001.november.

Conference on Lifelong Learning, Liberal Adult Education and Civil Society. Final Report. Finland, Turku 19.-21. 9. 1999. Ministry of Education, Helsinki, 1999.

Consultation Platform (ed.) (2001): Focus on Lifelong Learning. 2001.

CSOMA Gyula (2004): Az egész életen át tartó permanens tanulás filozófiái. Tanuló Társadalom. 2. Évf/1 sz. 2004., 3. old.

DG for Education and Culture – CEDEFOP (2001): National Actions to implement Lifelong Learning in Europe. Cedefop - Eurydice, Brussels 2001.

European Commission (1995): White Paper on Teaching and Learning. Towards the Learning Society.. Brussels, EC, 1995.

European Commission (1998): Education and Active Citizenship., Brussels, EC, 1998.

European Commission (2000) Memorandum on Lifelong Learning, Commission Staff Working Paper. Brussels: SEC (2000) 1832.

European Commission (2001) Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. Brussels: EC, COM (2001.) 678final.

European Commission (2001) European Governance: A White Paper.Brussels: EC, COM(2001) 428final.

European Commission (2001) Lifelong Learning Practice and Indicators. Brussels: EC, SEC(2001) 1939.

European Commission. (2002) European Report on Quality Indicators of Lifelong Learning. Brussels: EC., (2002)

European Commission (2002) European networks to promote the local and regional dimension of lifelong learning. The R3L initiative. Call for proposal (EAC/41/02) – (2002/C 174/06) Brussels:EC (2002)

European Commission (2003) „Education & Training 2010” The success of the Lisbon Strategy hinges on urgent reforms.Brussels: EC, COM(2003)685final European Commission (2003) Implementing Lifelong Learning Strategies in Europe: Progress report on the follow-up to the 2002 Council Resolution. Reply to the Commission questionnaire.HUNGARY, Brussels:EC

HALÁSZ Gábor (2004): Egész életen át tartó tanulás: az új oktatáspolitikai paradigma. Országos Közoktatási Intézet. (2004), www.oki.hu

HARANGI László. – HINZEN, Heribert – Sz. TÓTH János. (szerk.)(1998): Nemzetközi nyilatkozatok és dokumentumok a felnőttoktatásról és az egész életen át tartó tanulásról. IIZ-DVV Budapest, 1998.9-17. old.

JAKAB, Tamás. – NÉMETH, Balázs (2004): Making a strong commitment towards standardization. Quality assurance in european Lifelong Learning models as major rule of quality assuarnce in hungarian adult education. In W. Fröchlich – W. Jütte (hrsg.): Qualitätsentwicklung in der Postgradualen Weiterbildung. Internationale Entwicklungen und Perspectiven. Donau-Universität Krems – WUXMANN – Münster, 2004.,

JARVIS, Peter (2004): Adult Education and Lifelong Learning. RoutledgeFalmer, London, 2004., 39.-67. old.

KOLTAI Dénes (2001): A felnőttképzés elméleti, gazdasági és területi problémái. PTE TTK FEEFI Pécs, 2001. 37-46. old.

KOVÁCS István Vilmos (2004): A lisszaboni folyamat és az oktatás. Új Pedagógiai Szemle. 54. 7. sz., 2004. július.

Lifelong Learning: the contribution of educational systems in the Member States of the European Union. EURYDICE Survey., EURYDICE, European Unit, Brussels, March 2000.

LOBODA Zoltán (2004): Az oktatás és Európa.. www.om.hu/main

Magyar Népfőiskolai Társaság (2001):„Jó Gyakorlat” - az élethosszig tartó tanulás szolgálatában. Nemzeti konzultációs folyamat Magyarországon európai nézőpontból és részvétellel. Budapest, 2001. május 24-27. A nemzetközi konferencia dokumentumkötete. MNT Bp., 2001.

MIHÁLY Ildikó (2002): Az új évezred Európájának oktatási és képzési rendszere és az élethosszig tartó tanulás. Új Pedagógiai Szemle. 2002.július-augusztus.

NÉMETH Balázs (2001): A lifelong learning-koncepció történeti gyökerei. Tudásmenedzsment 2. Évf./1. sz., 2001. 39-41.old.

NÉMETH Balázs (2003): Az egész életen át tartó tanulás gondolatának feltámadása. Tudásmenedzsment 4. Évf./1. sz., 2003. 30-40.old.

NÉMETH, Balázs (2003).: Lifelong Learning – historical overview. In Schmidt-Lauff, S. (ed.): Adult Education and Lifelong Learning. Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2003., 13-23. old.

OECD (1998) Towards Lifelong Learning in Hungary.OECD Education Committee. Paris, 1998.

RUBENSON, Kjell (1994): Recurrent Education in Sweden, a Moving Target In Bélanger, P. – Gelpi, E. (szerk.): Lifelong Education, Amsterdam: Kluwer. 1994.

Sz. TÓTH János (Szerk.)(2001): Európa kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról. MNT – SZIE, 2001., 113.-142. old.

UNESCO (1998):The Mumbai Statement on Lifelong Learning, Active Citizenship and the Reform of Higher Education. International Journal of Lifelong Education. Vol. 17/No. 6. 359-364. old.

VÁGÓ Irén (2002): Az LLL fogalmának értelmezési lehetőségei a közoktatásban. Országos Közoktatási Intézet. Kutatási Központ.2002.,www.oki.hu

Törvény a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény módosításáról. Magyar Közlöny 2003/139. szám: CVI./2003.

1069/2004. (VII.9.)sz. Kormányhatározatot a felnőttképzés fejlesztésének

irányelveiről és cselekvési programjáról.

EUCEN tematikus konferenciák tartalmi kivonata: a www.eucen.org honlapon!

MELLearN-honlap: www.lifelong.hu