Naplóírás

A naplókba történő feljegyzések által a diákok megtanulják értékelni az írást, mint folyamatot. A naplóírás bőséges teret nyit számukra, melyben reagálhatnak magánéletük és iskolai életük eseményeire. Mivel minden diák egy időben írja a naplókat, egyfajta írószövetséggé formálódnak, akik egyéni és közösségi tapasztalataikat fogalmazzák meg az iskolában, otthon és lakóhelyükön őket ért élményekkel kapcsolatban.

A kötetlen, elbírálás és kritika félelmétől mentes írásra való felhatalmazás központi szereppel bír a diáknaplók sikerét illetően. A Szabadságírók módszere lehetővé teszi a diákoknak, hogy saját igazságuknak adjanak hangot, kendőzetlen őszinteséggel, legyen az bármilyen fájdalmas, vagy kellemetlen. Azt hiszem az írást túlságosan is gyakran értékelik pusztán annak helyesírási, központozási használata szerint. A tanároknak értékelni kellene az energikus diákírást is, mely eleven, aktuális mondanivalóval rendelkezik. Ha bátorítjuk őket saját hangjuk használatára, egy igen hatékony elbeszéléseket szülő erőteljes önkifejezésről vesszük le a pórázt.

Némely foglalkozás azt is elvárja a diákoktól, hogy írásukban különböző stílusokat alkalmazzanak, eltérő szövegkörnyezetben, a célközönségtől függően. Ahogy a tanulók gyakorolják saját, vagy mások írásainak célirányos szerkesztését, lényeges szakértelmet fejlesztenek ki az iskolai, és azon túli sikerekhez.