Tanulási jelleg

A Szabadságírók közül sokan küzdöttek tanulási zavarral (diszlexia), vagy viselkedészavarral (figyelemzavar, hiperaktivitás). Ráadásul némelyikük számára az angol is csak tanult nyelv volt. Friss diplomás tanárként kétségbeesetten próbálkoztam különböző módokon lekötni diákjaimat, valahogy életet lehelni az órai tevékenységekbe.

Legkevésbé sem voltam tudatában annak, hogy egy hóbortos ötletem - két szendvics és egy szendvicsalapanyagokat meglehetősen esetlenül ábrázoló rajz behozatala - sikeresnek bizonyul majd. Csak később értettem meg, mitől is működik ez a módszer. Dr. Howard Gardner, egy harvardi professzor fejtette ki a többszörös intelligencia elméletét, ezzel illusztrálva, hogy minden ember valóságos készségrepertoárral rendelkezik különböző problémák megoldásához, mégis egyénenként eltérőek a tanulási jellegek. Amikor szendvicseket, skicceket és egyéb elemeket hoztam be az írásoktatás segédeszközeként, nem mást tettem, mint aktiváltam diákjaim verbális-nyelvi, térbeli-vizuális, testi-kinesztéziás és interperszonális tanulási jellegét.36 Gardner elméletét alkalmazva a tanórai tevékenységek során a diákoknak lehetőségük nyílik különböző tanulási jellegek alkalmazására. Minden egyes óravázlatnak tartalmaznia kell a szükséges segédanyagok listáját, kezdve a popkultúrától (zenék, filmek), ételeken keresztül (mogyoró, sós perec), művészeti felszerelésekig (kréta, rajztábla). Tanóráinkra készüljünk időben, hogy biztosan tudjuk, mire lesz szükségünk a következő foglalkozáson. Erősen ajánlott rendelkeznünk televíziókészülékkel, DVD-lejátszóval, CD-lejátszóval és számítógéppel.37


36 V. ö. Howard Gardner (1983), Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence - magyarul elérhető munka az elmélet osztálytermi alkalmazására: Kristen Nicholson-Nelson (2007): A többszörös intelligencia. Scholastic Inc. - Szabad Iskolákért Alapítvány, Budapest
37 A magyar valóság e lehetőségeket anyagi okok miatt csupán korlátoltan biztosítja.