Collegium Martineum

1996 nyarán magyarországi és külföldi egyházi személyek és magánszemélyek által alapították a Pécs és Komló közti völgyben fekvő mánfai kollégiumot, mely - Közép-Európában egyedülállóan - a hátrányos helyzetű roma/cigány fiatalok számára az integrált oktatás biztosításához járult hozzá, mivel a kollégium lakói - egyidejűleg csaknem harminc-negyven fő - különböző középosztálybeli fiatalok által látogatott oktatási intézmények tanulói voltak - az integráció a kollégium alapelve volt.

Az itt dolgozó pedagógusok a potenciálisan diákot adható térségben kutató utak során „gyűjtötték egybe" az érettségi vizsgát tenni szándékozó roma fiatalokat. A kollégiumban alternatív pedagógia működött, mely demokratikus viszonyokat igyekezett megvalósítani a diákok és nevelőik között. Foglalkoztak drámapedagógiával, valamint kiscsoportos felzárkóztatással is, a pedagógusok mindennapi munkáját beásul beszélő cigány gazdasszonyok, s olykor külföldről érkező önkéntesek segítették.

Fennállásának 11. tanévében az intézmény mintegy 200 fő számára adta meg a támogatást a továbbtanuláshoz, a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez, a felmenők sorsörökségének leküzdéséhez. A legelső évben 9 diák közül 7, az első három évben az érettségizettek 50-80%-a tanult tovább (Harmat 2006). Elért eredményei ellenére a kollégium kapuit 2008 szeptemberében financiális problémákra hivatkozva bezárták - senki nem nyújtott segítő kezet az intézménynek.